W dniu 8 sierpnia 2018 roku, w Dzienniku Ustaw pod poz. 1507, ukazał się tekst ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw,
z dnia 15 czerwca 2018 roku.
Zmiany dotyczą nowego podejścia do problematyki szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych.
Nowe przepisy zgodnie z art. 5 tejże ustawy, będą obowiązywać od dnia 23 sierpnia 2018 roku.
czytaj więcej