Szanowni Państwo,


1.      W związku z dużym zainteresowaniem Kół Łowieckich, które dotychczas nie przystąpiły do ubezpieczenia, uprzejmie informuję Państwa, iż po uzgodnieniu z Ubezpieczycielem tj. Gothaer TU S.A. został wydłużony okres przystępowania do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarówno Członków Zarządu  Zarządów Okręgowych jak i Członków  Zarządu Kół Łowieckich do dnia 31 sierpnia 2018r.

W celu ułatwienia podjęcia decyzji,  w załączeniu przekazuję wzory deklaracji przystąpienia do w/w ryzyk ubezpieczeniowych, Warunki szczególne ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Członków Zarządu i Członków Kół Łowieckich,  Warunki szczególne ubezpieczenia Ochrony i Asysty Prawnej Członków Zarządu i Członków Kół Łowieckich wraz z kartami produktów.

Uprzejmie proszę o przekazanie tej informacji do wszystkich Kół Łowieckich PZŁ, szczególnie do tych , które dotychczas nie zostały objęte ochroną ubezpieczeniową do dnia 31 sierpnia 2018.

Wypełnione i podpisane Deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia Koła Łowieckie przekazują bezpośrednio do naszej Kancelarii Brokerskiej MODUS w formie:

Elektronicznej - skanem na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz dokonują zapłaty składki ubezpieczeniowej na rzecz:
Kancelarii Brokerskiej Modus sp.z o.o ul. Piaskowa 6/73 01-067 Warszawa nr  rachunku: 95 1500 1689 1216 8007 4986 0000. 

lub

Listownej - 
deklaracje wraz z potwierdzeniami przelewu mogę również zostać przesłane pocztą na adres:
Kancelaria Brokerska Modus Sp. z o.o.
ul. Gałeckiego 14
96-100 Skierniewice

2. Przedstawicielom Zarządów Okręgowych Kół Łowieckich i Członkom Kół Łowieckich, którzy rozszerzyli ochronę ubezpieczeniową o szkolenie RODO zostanie udostępnione szkolenie On-line w zakresie przepisów prawa o ochronie danych osobowych. Aby móc skorzystać z tej formy szkolenia, należy na adresmbrzozka@modusbroker.pl lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przesłać imię i nazwisko osoby wskazanej do dobycia szkolenia wraz z podaniem numeru telefonu i adresu e-mail. Po uzyskaniu tych informacji w przeciągu 30 dni otrzymacie Państwo e-mail z dostępem do internetowego portalu szkoleniowego. Szkolenie należy zrealizować w ciągu 60 dni od daty uzyskania dostępu, a po jego zakończeniu zostanie wystawiony certyfikat ukończenia. Nie dotyczy osób, które już przekazały w/w informacje.

3. Informuje również, iż  w celu zgłoszenia szkody lub uzyskania Asysty Prawnej Ubezpieczony zobowiązany jest złożyć wniosek do firmy CORIS LEX SERVICES SP. Z O.O. - przedstawiciela Ubezpieczyciela 

Wniosek może być złożony przy zastosowaniu jednej z poniższych form przekazu:
 a) telefonicznie, pod numer telefonu 22 749 62 18  , czynnym 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 21.00.;
 b) pocztą elektroniczną, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Jednocześnie przesyłam Państwu w załączeniu skan oryginału polis nr COR 046094 dotyczącą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu Okręgowego oraz skan polisy nr COR046093 dotyczącą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Członków Koła Łowieckiego i Członków Zarządu Koła Łowieckiego.

 
-- 
Z poważaniem
 
Monika Brzózka
Kancelaria Brokerska MODUS Sp. z o. o.

tel./fax 46 834 92 45,
TEL. KOM. 727 600 004
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Leokadia Trębska
Broker prowadzący ubezpieczenie

Adres do korespondencji: ul. Gałeckiego 14 lok. 3, 96-100 Skierniewice
Biuro Zarządu: ul. Piaskowa 6 lok. 73, 01-067 Warszawa
www.modusbroker.pl
Kancelaria Brokerska MODUS Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000254810, wysokość kapitału zakładowego: 50000 PLN Zezwolenie KNUiFE nr 1419/06, NIP: 113-26-08-093, REGON: 140445713

Ten dokument zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą handlową lub służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem lub jeśli otrzymaliście Państwo ten dokument omyłkowo, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego dokumentu czy też zawartych w nim informacji jest zabronione. Jeśli otrzymaliście Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz usunięcie tej wiadomości z Państwa komputera.

Uprzejmie informujemy,iż od 25 maja działamy zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporzadzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. zwanych RODO. To nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Brokerska MODUS Sp. z o.o. mająca siedzibę w Warszawie, kod pocztowy 01-067, ul. Piaskowa 6/73 oraz Oddział w Skierniewicach, kod pocztowy 96-100, ul. Gałeckiego 14. Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby. Więcej informacji o RODO , zmianach i  prawach Pani/Pana znajduje się na: http://www.modusbroker.pl/RODO/rodomodus.pdf