Okręg PZŁ w Tarnobrzegu w chwili obecnej rozpoczął szerokie działania na rzecz upowszechniania procesu edukacji przyrodniczej i wypracowania okręgowego modelu edukacji, szczególnie na rzecz grup i środowisk dzieci i młodzieży. Podejmowane są już działania ukierunkowane na projekty społeczne finansowane ze środków pomocowych. Przykładem jest to niedawno odbyty spływ rzeką Wisłą, gdzie na łodziach pod banderą PZŁ zapoznawaliśmy dzieci i młodzież z zasobami przyrodniczymi doliny Wisły. Kolejny przykład stanowi rozpoczęta już inicjatywa w którą włączyło się Koło Łowicie „Bażant” Dwikozy a która to dotyczy edukacji przyrodniczej również w kontekście doliny Wisły. Innym przykładem jest projekt Koła Łowieckiego „Darz Bór” Zbydniów, dotyczący edukacji przyrodniczej w kontekście poznawania zasobów przyrodniczych Puszczy Sandomierskiej.

W chwili obecnej powoływany jest w Okręgu zespółds. edukacji przyrodniczej. Liderem zespołu jest kol. Aneta Rybińska-Nowak. Praca tego zespołu będzie ukierunkowana na wypracowanie modelu edukacji przyrodniczej w naszym Okręgu, stworzenie metod i narzędzi służących wdrażaniu procesu edukowania określonych grup społecznych. Już na tą chwilę Okręg dokonał zakupu tzw. koła fortuny, które skutecznie przy okazji imprez środowiskowych pozwala przyswajać najmłodszym podstawową wiedzę przyrodniczą. Innym narzędziem edukacyjnym, które nabył Okręg są karty edukacyjne przy pomocy których najmłodsi mogą poznawać najbardziej popularne zwierzęta naszych pól i lasów. W chwili obecnej trwają prace nad wydaniem autorskiej kolorowanki. Kolorowanka ta posiada elementy przekazu misji myśliwych, którzy stoją chociażby na straży upraw rolnych.

Zapraszamy osoby chętne do wsparcia procesu edukacji. Jesteśmy jako Okręg otwarci na wszelkie pomysły i inicjatywy edukacyjne ze strony koleżanek i kolegów myśliwych i sympatyków przyrody. Zapraszamy również osoby chętne do pracy w zespole ds. edukacji.

Darz bór.

IMG 0681IMG 0682IMG 0574