Okręg PZŁ w Tarnobrzegu rozpoczął pracę wydawniczą. W chwili obecnej trwają prace nad redakcją czasopisma okręgowego, które być może od przyszłego roku przyjmie formę kwartalnika. Liderem zespołu wydawniczego czasopisma jest kol. Krzysztof Celuch (KŁ „Sygnał” Nisko). Ponadto stworzony został już projekt kolorowanki dla dzieci, który zamierzamy wydać w nakładzie 1 tyś. egz. Koła z Okręgu będą miały możliwość zaopatrzyć się w kolorowankę, którą wykorzystają w działaniach edukacyjnych na swym obszarze. Obecnie Okręg wszedł we współpracę z kol. Andrzejem Ładą, myśliwym i uznanym fotografem, który na zlecenie Okręgu (nieodpłatnie) już rozpoczął prace w terenie fotografując przyrodę i działania kół łowieckich. Jego zdjęcia zostaną wykorzystane do monografii Okręgu, która zostanie wydana w przyszłym roku oraz do kalendarza okręgowego, który wydamy w listopadzie 2018 r. Ponadto Okręg nasz obecnie jest również zaangażowany w prace na rzecz wydania katalogu trofeów łowieckich. Prace nad katalogiem prowadzi kol. Krzysztof Krupa (KŁ „Darz Bór” Zbydniów) oraz kol. Marian Tatara (KŁ „Knieja” Stalowa Wola).

Darz bór.