Koleżanki i koledzy myśliwi , kandydaci na członków Polskiego Związku Łowieckiego.

            Okręg Tarnobrzeski PZŁ wszedł w dynamiczną fazę wieloobszarowego rozwoju. Zmiany i przeobrażenia dokonują się niemalże w każdej dziedzinie naszej działalności statutowej. Priorytetem dla Zarządu Okręgowego jest rozwój obiektu strzelnicy, stanowiącego dobro wspólne dla myśliwych naszego Okręgu. Rozwijamy obiekt strzelnicy modernizując go i wyposażając w nowe urządzenia służące podnoszeniu umiejętności strzeleckich myśliwych. W chwili obecnej trwają przygotowania do wykonania stanowiska strzeleckiego do przestrzeliwania broni kulowej, które będzie zlokalizowane za tzw. „rogaczem”. Koledzy kandydaci wsparli już te prace poprzez pomoc w ułożeniu przekazanych przez kolegów myśliwych elementów drewnianych, które wykorzystamy jako kulochwyty. Ponadto w niedługim czasie powstanie na strzelnicy kapliczka św. Huberta, symboliczny kamień upamiętniający 95-lecie PZŁ oraz 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Trwają również przygotowania do wymiany zadaszenia pod grzybkiem, wycinki topoli przed strzelnicą, wykonania schodów prowadzących na piętro budynku strzelnicy, wykonania oczyszczalni ścieków oraz przyłącza gazowego. W przyszłości chcemy zmodernizować dolne pomieszczenia budynku głównego strzelnicy adaptując je na potrzeby saloniku myśliwskiego, w którym będzie można odpocząć po treningu strzeleckim, napić się gorącej kawy czy herbaty, skorzystać z biblioteczki. Planujemy założyć kącik dla dzieci myśliwych, które będą mogły wypełnić czas oczekiwania na Was, kolorując kolorowanki lub bawić się na tzw. strzelnicy multimedialnej.

Z uwagi na zakres prac i ich rozmiar zwracamy się do kolegów myśliwych oraz kandydatów na członków PZŁ do włączenia się w pomoc na rzecz modernizacji naszej strzelnicy, która jest dobrem wspólnym,zaś jej rozwój idzie w tym kierunku, by służyła nie tylko myśliwym, ale również ich rodzinom, przyjaciołom, znajomym. Chcemy popularyzować strzelectwo myśliwskie, jako formę pasji sportowej i towarzyskiej. Uważamy również, że działania te sprzyjają poprawie wizerunku społecznego PZŁ. W tym przypadku każdy rodzaj pomocy i wsparciabędzie mile widziany. Nie zapominajmy o tym, że nasze zrzeszenie powinno opierać się na wspólnocie ludzi wzajemnie szanujących się i wspierających, których łączy miłość do przyrody i służba jej, zaś dbałość o wizerunek naszego zrzeszenia jest najważniejszą sprawą na obecną chwilę.

                                                                                              Oczekując wsparcia

   Robert Bąk - Łowczy Okręgowy