W dniu 16.07.2018 r. na naszej strzelnicy odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu.

Na posiedzeniu omówiono m.in. następujące zagadnienia związane z działalnością PZŁ w Okręgu:

  • Przyjęto nowych członków do PZŁ ;
  • Omówiono czynności mające na celu wykonanie kapliczki Św. Huberta i umiejscowienie jej na strzelnicy Okręgu;
  • Powołano społecznych opiekunów naszej strzelnicy w osobach: kol. Henryk Górski oraz Krzysztof Mękal;
  • Omówiono wykonanie tablicy pamiątkowej upamiętniającej 95-lecie PZŁ i 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tablica ta zostanie umiejscowiona na kamieniu na strzelnicy;
  • Ustalono stworzenie pogotowia postrzałkowego w Okręgu;
  • Uchwalono zakup koła fortuny, wykonania autorskich kolorowanek przyrodniczych i innych materiałów wykorzystywanych na prelekcjach edukacyjnych z młodzieżą oraz dziećmi;
  • Powołano komitet organizacyjny narady łowczych okręgowych z Zarządem Głównym oraz resortów środowiska, rolnictwa, lasów i weterynarii, która odbędzie się w naszym Okręgu w sierpniu tego roku;
  • Zwołanie Okręgowego Zjazdu Delegatów oraz ustalono proponowany porządek obrad;
  • Dokonano analizy prawidłowości wyboru delegatów na OZD w kołach macierzystych Okręgu.

Podjęte uchwały zostaną wdrożone na przestrzeni najbliższych tygodni.

 

Darz Bór

Zarząd Okręgowy