Spotkanie Łowczego Okręgowego z Zarządem Koła Łowieckiego „Knieja” Sichów

 

            W dniu 18 czerwca 2018 r. w miejscowości Sichów Mały, powiat staszowski, odbyło się spotkanie Łowczego Okręgowego – kol. Roberta Bąka z Zarządem Koła „Knieja” Sichów. Udział w spotkaniu wzięli członkowie Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz stażyści.

Koło „Knieja” dostrzega potrzebę poprawy wizerunku łowiectwa w regionie. Zarząd Koła stoi na stanowisku, iż trzeba dołożyć wszelkich starań, aby środowiska myśliwskie wychodziły naprzeciw społecznościom lokalnym poprzez integrację z nimi. Formy i sposoby integracji powinny być dobierane w zależności od charakteru grup społecznych. Koło to planuje w niedalekiej przyszłości wziąć aktywny udział w lokalnych imprezach kulturowych i integracyjnych. Na szczególne uznanie zasługuje zagroda łowiecka Koła. Koło posiada piękny budynek, który jest z gustem wyposażony w elementy materialnej kultury łowieckiej. Również otoczenie zagrody świadczy o gospodarności Koła i daje dowód zaangażowania myśliwych i Zarządu Koła w rozwój dobra wspólnego jakim jest ta zagroda.

Podczas spotkania Łowczy Okręgowy przedstawił główne założenia rozwoju Okręgu. Członkowie Zarządu KŁ „Knieja” Sichów zaproponowali, by w perspektywie planów rozwojowych uwzględnić następujące priorytety:

  1. Kontynuować obchody Hubertusa Nadsańskiego z tą różnicą, że lokalizacja imprezy powinna się zmieniać – propozycja by w następnym roku ta impreza odbyła się w Stalowej Woli na błoniach;
  2. Wprowadzić na obszarze Okręgu akcję sprzątania lasu przez myśliwych przy współudziale środowisk dziecięco-młodzieżowych, organizowaną przez każde z kół z terenu Okręgu– wykorzystać media do nagłośnienia społecznego tej akcji;
  3. Przygotować i wdrożyć ofertę szkoleń dla myśliwych z terenu Okręgu mając na uwadze rozwój takich obszarów jak: kynologia, straż łowiecka, strzelectwo, szkolenia dla sygnalistów.

W imieniu Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu składam gorące podziękowania Zarządowi Koła Łowieckiego „Knieja” Sichów za udział w spotkaniu i przedstawione propozycje służące rozwojowi i dobru łowiectwa w naszym Okręgu. Wyrażam raz jeszcze uznanie dla Zarządu Koła i myśliwych za podejmowane działania służące rozwojowi szeroko rozumianego łowiectwa.

 

                                                                                        Robert Bąk – Łowczy Okręgowy