Zarząd okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu zwraca się z prośbą do koleżanek i kolegów myśliwych o zapoznanie się z nowymi zasadami bioasekuracji myśliwych w związku z ASF. Prosimy o dokładne zapoznanie się z wytycznymi i zastosowanie się do nowych zasad.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii.

Nowe zasady bioasekuracji.