Drogie Koleżanki i Koledzy Myśliwi

 

            Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu uważa, że obiekt Naszej Strzelnicy jest miejscem stanowiącym dobro wspólne wszystkich myśliwych z jego terenu. Z uwagi na to, chcemy sukcesywnie upiększać i wzbogacać jego otoczenie, nie tylko o elementy służące rozwojowi strzelectwa,lecz także związane z kulturą łowiecką, tradycją, etc. Idąc tym tokiem myślenia chcemy zaprosić Koleżanki i Kolegów do wsparcia Naszych dążeń i pomysłów. Każda forma zaangażowania w rozwój Naszego obiektu i jego otoczenia jest mile widziana.

            W chwili obecnej planujemy budowę kapliczki naszego patrona – św. Huberta.
W związku z tym poszukujemy osób dobrej woli, które pomogą nam zaprojektować kapliczkę oraz zaangażują się w jej wykonanie.

Darz bór

Łowczy Okręgowy

Robert Bąk