Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu rozpoczął pracę nad Katalogiem Trofeów Łowieckich Okręgu PZŁ w Tarnobrzegu. Wydanie Katalogu planowane jest na przyszły rok gospodarczy, po zakończeniu wycen za obecny sezon. Katalog będzie miał formę publikacji pisanej oraz będzie również dostępny w wersji elektronicznej. W ramach planowanych działań będzie przygotowany specjalny arkusz kalkulacyjny, który w sposób narastający będzie gromadził bazę danych dot. skatalogowania trofeów łowieckich. Patronat merytoryczny w pracach nad Katalogiem obejmie uznany, ogólnopolski autorytet w tej dziedzinie  - prof. Roman Dziedzic. Katalog będzie uwzględniał wszelkie zasady wyceny zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyceny i ewidencji trofeów łowieckich z dnia 19 maja 2005 r. Z ramienia Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu prace nad Katalogiem prowadzą kol. Kazimierz Krupa oraz kol. Marian Tatara