Regulamin

"XX Jubileuszowego Konkursu Szlachetnej Sztuki Wabienia Jeleni"

Zagórz, 26.08.2018 r.

  1.  Uczestnikami konkursu mogą być Członkowie PZŁ lub pracownicy Lasów Państwowych.
  2.  Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w biurze zawodów w dniu 26.08.2018 r. do godziny 17:00.
  3.  Wpisowe za udział w konkursie w kwocie 30 zł (trzydzieści złotych) należy wpłacić w biurze zawodów w momencie zgłoszenia.
  4.  Jury w składzie pięcioosobowym dokona oceny wabienia w 6 kategoriach:

- młody byk

- byk szukający łani

- byk stadny

- byk stary

- byk chrypiący

- ględzenie łani

  1.  Łączny czas prezentacji każdego zawodnika nie może przekroczyć 3 min.
  2.  Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje do niej prawo odwołania.
  3.  Wszyscy uczestnicy jubileuszowego konkursu otrzymają pamiątkowe znaczki.

 8.  Nagrody rzeczowe i dyplomy - miejsca: I-VI

 9.  Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w mediach.

Karta zgłoszeniowa