Szanowni Koledzy – Członkowie Zarządów Kół Łowieckich.

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Tarnobrzegu w dniu 18 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 w miejscowości Zaosie-Obojna, gmina Zaleszany, w zagrodzie łowieckiej Koła Łowieckiego „Darz Bór” Zbydniów, organizuje szkolenia z zakresu: Administrowania i Przetwarzania Danych Osobowych przez koła łowieckie (RODO) oraz Ubezpieczeń od Odpowiedzialności Cywilnej Członków Zarządów Kół Łowieckich i Ubezpieczenia w Zakresie Asysty i Ochrony Prawnej rozszerzonej min. o kary wynikające z RODO.

Zakres tematyczny szkoleń jest ściśle związany z nowymi przepisami prawnymi, które nakładają na zarządy kół obowiązki, za których niedopełnienie grożą poważne kary finansowe. Odpowiedzialność cywilna za ewentualne niedopełnienie obowiązków spada na indywidualnych członków zarządów kół i przenosi się bezpośrednio na ich współmałżonków.

Sprawa jest o tyle ważna i pilna, gdyż 30 czerwca 2018 r. upływa termin przekazania do ubezpieczyciela list członków zarządów kół, które podejmą decyzje o przystąpieniu do polisy. Z kolei przepisy wynikające z RODO obowiązują od dnia 25 maja 2018 r.

Szkolenia poprowadzi doświadczony trener rekomendowany przez Zarząd Główny PZŁ w Warszawie oraz trener w zakresie RODO. Koszty szkolenia ponosi ZO PZŁ w Tarnobrzegu. Zapraszamy do udziału po 2 członków z ramienia zarządu koła, gdyż zakres tematyczny podejmowanej problematyki jest stosunkowo trudny, a przekazana podczas szkolenia wiedza wymaga wzajemnych konsultacji i uzupełnienia zasłyszanych wiadomości.

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu w terminie nieprzekraczalnym do dnia 15 czerwca 2018 r. pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub telefonicznie pod 15 822 60 89.

Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień udzielam również osobiście pod nr tel. 601 168 152.

Darz Bór!

Łowczy Okręgowy

Robert Bąk

Szanowni Koledzy – Członkowie Zarządów Kół Łowieckich.

Dynamicznie zmieniające się przepisy prawne dotyczące szeroko rozumianej gospodarki łowieckiej i łowiectwa w naszym kraju stawiają przed nami – myśliwymi – nowe wyzwania warunkujące nasz byt i postawę, jako członków zrzeszenia.

Współczesne oczekiwania społeczne wobec P.Z.Ł. oraz jego członków wymagają od nas zwiększonej aktywności w kierunku działalności społecznej ukierunkowanej chociażby na zwiększone działania edukacyjno-promocyjne na rzecz środowisk dziecięco-młodzieżowych. Jednak to nie wystarcza.

Chcąc oddziaływać na poprawę wizerunku łowiectwa w regionie, musimy wyjść z konkretną ofertą działań dla lokalnych społeczności. Jako myśliwi powinniśmy brać czynny udział we wszelkiego rodzaju obchodach tzw. dniach miejscowości, gmin, piknikach rodzinnych, dożynkach gminnych czy powiatowych, etc. Z uwagi na to, że okres letni sprzyja organizacji wyżej wspomnianych imprez społecznych, warto zastanowić się nad włączeniem kół łowieckich w przynajmniej jedną z nich w skali roku gospodarczego. Pozwoli nam to bez wątpienia poprawić wizerunek społeczny myśliwych w regionie.

W tym roku obchodzimy również 100-lecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Wiele środowisk społecznych i zrzeszeń już dziś angażuje się w te obchody planując uroczystości. Nie może nas – myśliwych – zabraknąć w tym dniu. Apeluję do kolegów, by rozpoznali w swych środowiskach planowane imprezy niepodległościowe i włączyli się w nie z pocztami sztandarowymi, bądź sami zaaranżowali uroczystości przy współpracy z samorządami lokalnymi, gminnymi centrami kultury lub innymi organizacjami pozarządowymi w regionach.

Podejmując to wyzwanie, jako PZŁ Okręg Tarnobrzeski planuję wraz z Zarządem Okręgu w najbliższym czasie powołać specjalną komisję ds. poprawy wizerunku społecznego łowiectwa w Okręgu. Plan pracy tej komisji uwzględni wszelkie założenia związane z podnoszeniem jakości pozytywnego oddziaływania społecznego środowisk myśliwych na rzecz mieszkańców regionu. Wszystkim tym kołom, które wspomniane zadania już realizują w swym rytmie pracy rocznej składam podziękowania, zaś pozostałe koła zachęcam raz jeszcze do aktywizacji w tym przedmiocie.

Darz Bór!

Łowczy Okręgowy

Robert Bąk

Spotkanie Łowczego Okręgowego z Zarządem Koła Łowieckiego „Pustułka” z siedzibą w Ożarowie.

W dniu 27 maj 2018 r. na strzelnicy Koła Łowieckiego „Pustułka” Ożarów odbyło się spotkanie Łowczego Okręgowego – kol. Roberta Bąka z Zarządem Koła oraz myśliwymi odbywającymi trening strzelecki. Spotkanie to miało na celu wzajemną wymianę poglądów na tematy związane z rozwojem łowiectwa na poziomie Koła oraz Okręgu.

Zarząd KŁ „Pustułka” zadeklarował swą obecność na tegorocznych obchodach Hubertusa Nadsańskiego oraz wystawę namiotu prezentującego trofea Koła wraz z poczęstunkiem na tzw. Dniach Ożarowa. Ponadto Koło „Pustułka” obecnie jest na etapie budowy zagrody łowieckiej. Na szacunek zasługuje pomysł na prowadzenie strzelnicy na której umiejętności strzeleckie podnoszą nie tylko członkowie tego Koła, ale i myśliwi z kół sąsiednich. Miejsce to służy integracji myśliwych i współ-rywalizacji strzeleckiej. Podczas spotkania odbywał się trening strzelecki połączony z rywalizacją.

Trzech najlepszych myśliwych otrzymało statuetki za uzyskany wynik podczas treningu.

Podczas spotkania Łowczy Okręgowy przedstawił wizję strategii rozwoju Okręgu w poszczególnych jego obszarach rozwojowych: strzelectwo, poprawa wizerunku łowiectwa w regionie, obsługa kół łowieckich, edukacja przyrodnicza, promocja. Członkowie Zarządu Koła oraz myśliwi w podjętej dyskusji poddali własne przemyślenia i propozycje do dalszej pracy zarówno kół łowieckich jak i Okręgu w przyszłości:

1. Organizację szkolenia dla kół łowieckich w ramach ustawy o Ochronie Danych Osobowych (RODO);

2. Organizację szkolenia dla edukatorów z ramienia KŁ – osób, których zadaniem w kołach jest organizacja edukacji przyrodniczej na rzecz środowisk dziecięco-młodzieżowych;

3. Organizację szkoleń dla sędziów i instruktorów strzelectwa myśliwskiego;

4. Włączenie się kół z terenu Okręgu w obchody 100-lecia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;

5. Wydanie zbiorczej publikacji (forma albumu fotograficznego z komentarzem merytorycznym) dot. zasobów przyrodniczych Okręgu;

6. Przygotowanie zestawów gadżetów promocyjnych z ramienia Okręgu, służących upowszechnianiu łowiectwa w regionie;

7. Nawiązywanie relacji partnerskich z samorządami w regionie zarówno przez koła jak i Okręg w kierunku realizacji wspólnych zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych;

8. Przygotowanie przez koła łowieckie corocznych planów pracy w obszarze edukacji przyrodniczej i współpracy ze szkołami na obwodach łowieckich dzierżawionych przez koła – w formie uchwał walnych zgromadzeń;

9. Odstąpienia od zakupu przez indywidualnych myśliwych medali za trofea łowieckie, zaś koszty związane z tym przenieść na koła lub Okręg;

W imieniu Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu składam gorące podziękowania Zarządowi Koła Łowieckiego „Pustułka” z siedzibą w Ożarowie za udział w spotkaniu i przedstawione propozycje służące rozwojowi i dobru łowiectwa w naszym Okręgu. Wyrażam raz jeszcze uznanie dla Zarządu Koła i myśliwych za podejmowane działania na rzecz szeroko rozumianego rozwoju łowiectwa w regionie w oparciu o współczesne, społeczne oczekiwania.

Robert Bąk – Łowczy Okręgowy

 

Spotkanie Łowczego Okręgowego z Zarządem Koła Łowieckiego „Oręż” z siedzibą w Sandomierzu.

W dniu 25 maj 2018 r. w siedzibie Koła Łowieckiego „Oręż” Sandomierz odbyło się spotkanie Łowczego Okręgowego – kol. Roberta Bąka z Zarządem Koła. Udział w spotkaniu wzięli wszyscy członkowie Zarządu z Prezesem – kol. Stanisławem Maruszakiem na czele.

Spotkanie to miało na celu wymianę poglądów na tematy związane z rozwojem łowiectwa na poziomie Koła oraz Okręgu. Koło „Oręż” Sandomierz podkreśliło, że jego gospodarka łowiecka jest prowadzona na bardzo dobrym poziomie, zaś zadania związane z szacowaniem szkód są na bieżąco realizowane we współpracy z administracją publiczną, pomimo niedogodności związanych z brakiem elastyczności czasowej związanej z pracą urzędników samorządowych.

Podczas dyskusji Łowczy Okręgowy przedstawił wizję strategii rozwoju Okręgu w poszczególnych obszarach strategicznych. Członkowie Zarządu Koła w podjętej dyskusji zaproponowali, by w planach rozwoju Okręgu uwzględnić następujące kwestie:

1. Organizację kursów dla prowadzących finanse w kołach – skarbników, wraz z wypracowaniem wspólnych formularzy i wzorów dokumentów;

2. Ujednolicenia formuły wypisywania odstrzałów dla wszystkich kół w Okręgu;

3. Organizacji szkoleń i spotkań (z panelem dyskusyjnym) dla łowczych kół celem wymiany doświadczeń związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej w kołach;

4. Zorganizowania struktury okręgowej straży łowieckiej – komórki, która będzie kontrolować obwody łowieckie i myśliwych w zakresie prawidłowości wykonywania polowań;

5. Przygotować ofertę szkoleniową dla sygnalistów.

Postulaty te są propozycjami Zarządu KŁ „Oręż” w rozwoju Okręgu na następny rok gospodarczy.

W imieniu Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu składam gorące podziękowania Zarządowi Koła Łowieckiego „Oręż” z siedzibą w Sandomierzu za udział w spotkaniu i przedstawione propozycje służące rozwojowi i dobru łowiectwa w naszym Okręgu.

Robert Bąk – Łowczy Okręgowy

ZAPROSZENIE

Zarząd Okręgowy P.Z.Ł. w Tarnobrzegu zaprasza na Zawody Okręgowe w strzelaniach myśliwskich, które odbędą się w dniu 30 czerwca 2018 r., o godz. 8.30 na strzelnicy myśliwskiej P.Z.Ł. w Tarnobrzegu.

Strzelany będzie pełny sześciobój zgodnie z prawidłami obowiązującymi w Polskim Związku Łowieckim.

Uczestnictwo: 3-osobowe reprezentacje kół łowieckich zrzeszonych w Okręgu PZŁ w Tarnobrzegu, w klasie powszechnej oraz indywidualnie - klasa mistrzowska, której wyniki wliczane będą do klasyfikacji otwartej.

Regulamin zawodów przedstawiony będzie przed rozpoczęciem zawodów.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 25 czerwca 2018 r. drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną na adres Okręgu lub osobiście w siedzibie Okręgu.

Informacje pod nr tel. 15 8226089.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Tarnobrzeg, dnia 2018-05-25

Koła Łowieckie Okręgu P.Z.Ł. w Tarnobrzegu.

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Tarnobrzegu zaprasza do zapoznania się z poniższą informacją dot. danych osobowych i ich ochrony, wynikającą z tego, że od dnia 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy w tym zakresie. Informacja ta dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych. Prosimy o niezwłoczne zainteresowanie tą informacją wszystkich myśliwych zrzeszonych w kołach oraz osoby odbywające staż kandydacki.

Darz Bór

Łowczy Okręgowy

Robert Bąk

Szanowni Państwo, W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Polski Związek Łowiecki z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 35 (dalej „Administrator” lub „PZŁ”) będący Administratorem Państwa Danych Osobowych, informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PZŁ możliwy jest pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod adresem pocztowym: ul. Nowy świat 35, 00-029 Warszawa Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych PZŁ, czyli:

1) prowadzenia gospodarki łowieckiej;

2) troski o rozwój łowiectwa i współdziałania z administracją rządową i samorządową, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących;

3) ustalania kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;

4) czuwania nad przestrzeganiem przez członków PZŁ prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich;

5) organizowania szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego;

6) współpracy z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi;

7) wspierania i prowadzenia prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyną;

8) prowadzenia i popierania hodowli użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych;

9) realizacji innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska.

10) egzekwowania prawa i prowadzenia postępowań dyscyplinarnych.

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą (w zależności od rodzaju danych) zgodnie z naszą Polityką retencji danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. W dowolnym momencie może Pan/Pani uzyskać dostęp do ich treści, sprostować je oraz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub zlecić ich usunięcie. Ma Pan/Pani również prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz do ich przeniesienia.

W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma Pan/Pani możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

Podanie danych osobowych jest wymogiem przystąpienia na staż lub wstąpienia do Polskiego Związku Łowieckiego.

Spotkanie Łowczego Okręgowego z Zarządem Koła Łowieckiego nr 42 „ Janowskie Bory” z siedzibą w Janowie Lubelskim.

W dniu 24 maj 2018 r. w siedzibie Koła Łowieckiego „Janowskie Bory” odbyło się spotkanie Łowczego Okręgowego – kol. Roberta Bąka z Zarządem tegoż Koła. Udział w spotkaniu wzięło 4 członków Zarządu z Prezesem – kol. Zenonem Nieradką na czele. Przedmiotem spotkania było omówienie aktualnej gospodarki łowieckiej Koła i poznanie jego charakterystyki pracy statutowej. Ponadto Łowczy Okręgowy omówił wizję rozwoju Okręgu we współpracy z kołami. Wymieniono opinie oraz uwagi co do zaproponowanego schematu działań. Na uwagę i szacunek zasługuje planowane zaangażowanie Koła w zadania związane z poprawą wizerunku łowiectwa w regionie. Koło to zamierza aktywnie uczestniczyć w lokalnych imprezach organizowanych przez władze samorządowe oraz Hubertusie Nadsańskim, poprzez wystawę trofeów łowieckich oraz degustację potraw z dziczyzny. Ponadto podczas spotkania Zarząd Koła wniósł własne propozycje i oczekiwania co do współpracy pomiędzy Kołem a Okręgiem P.Z.Ł .w Tarnobrzegu.

Z głównych postulatów można wymienić:

1. Organizację kursów dla prowadzących polowania zbiorowe;

2. Wystosowanie odezwy do myśliwych dot. ograniczania wykonywania i upowszechniania zdjęć z pozyskaną zwierzyną podczas polowań zarówno indywidualnych jak i zbiorowych;

3. Utworzenie funduszu „edukacji przyrodniczej” przy Okręgu – czyli zabezpieczenia środków finansowych w przyszłym budżecie na działania dla Kół i Okręgu w obszarze edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży;

4. Wydłużenia czasu wykorzystywania strzelnicy dla kół na przystrzelanie broni, które posiadają dużą liczbę członków do 8 godzin na koło;

Postulaty te zostaną wpisane - po konsultacjach z wszystkimi zarządami kół w Okręgu, jako wytyczne do pracy Zarządu Okręgowego P.Z.Ł. w Tarnobrzegu na przyszły rok gospodarczy.

Składam gorące podziękowania Zarządowi Koła Łowieckiego „Janowskie Bory” za udział w spotkaniu i przedstawione propozycje służące rozwojowi i dobru łowiectwa w naszym Okręgu.

Darz Bór

Robert Bąk – Łowczy Okręgowy

Serdecznie witamy Koleżanki i Kolegów na oficjalnym FB Zarządu Okręgowego P.Z.Ł. w Tarnobrzegu.

Zapraszamy do polubienia strony, dzielenia się zdjęciami, filmami, informacjami, wszystkim co dotyczy naszego Okręgu i promowaniem naszego Łowiectwa.

https://www.facebook.com/pzl.zo.tarnobrzeg/

Darz bór.