Spotkanie Łowczego Okręgowego z Zarządem Koła Łowieckiego „Dzik” Połaniec.

W dniu 4 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie Łowczego Okręgowego – kol. Roberta Bąka z Zarządem Koła Łowieckiego „Dzik” Połaniec. Spotkanie miało na celu omówienie wzajemnej współpracy Koła oraz Okręgu na obecny rok gospodarczy oraz w kontekście dalszej perspektywy działalności na rzecz rozwoju łowiectwa w regionie .

Zarząd KŁ „Dzik” zadeklarował swą obecność na tegorocznych obchodach Hubertusa w Staszowie. Koło złożyło również deklarację udziału w Okręgowych Zawodach Strzeleckich. Koło to obecnie jest na etapie poszukiwana działki, na której chce w przyszłości budować zagrodę myśliwską. Obecnie Koło to korzysta z wynajętych zabudowań, gdzie myśliwi spotykają się po polowaniach zbiorowych. Koło prowadzi aktywne działania na rzecz środowisk dziecięco-młodzieżowych w regionie poprzez organizowanie spotkań w szkołach, ogłaszanie konkursów dla dzieci i młodzieży, wycieczki do lasu, etc.

Podczas spotkania Łowczy Okręgowy przedstawił wizję strategii rozwoju Okręgu w poszczególnych jego obszarach rozwojowych: strzelectwo, poprawa wizerunku łowiectwa w regionie, obsługa kół łowieckich, edukacja przyrodnicza, promocja. Członkowie Zarządu Koła w podjętej dyskusji poddali własne przemyślenia i propozycje do dalszej pracy zarówno kół łowieckich jak i Okręgu:

1. Organizować cykliczne spotkania zarządów kół z terenu Okręgu w celu omawiania bieżących spraw związanych z gospodarką łowiecką i innymi działaniami związanymi z łowiectwem;

2. Zorganizować kurs szkoleniowy dla strażników łowieckich oraz sędziów strzeleckich;

3. Szkolenia dla zarządów kół organizować w różnych lokalizacjach, wykorzystując do tego zaplecza lokalowe kół – służy to wzajemnemu poznawaniu i przypatrywaniu się rozwiązaniom stosowanym przez poszczególne koła;

4. Podejmować wysiłki i starania na rzecz integracji pomiędzy kołami i myśliwymi w Okręgu;

5. Rozbudować stronę www Okręgu ze wskazaniem na zamieszczanie wszelakich druków i formularzy przydatnych w prowadzeniu gospodarki łowieckiej w kołach;

6. Przygotować się do zbliżającego się ASF-u, poprzez organizację szkolenia/spotkania z przedstawicielem Okręgu w którym ten wirus już występuje.

Postulaty te dołączą do innych postulatów, które wnoszą koła w celu poprawy pracy i jakości działań Okręgu. W imieniu Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu składam gorące podziękowania kolegom z Zarządu Koła Łowieckiego „Dzik” Połaniec za udział w spotkaniu i podjętą dyskusję nad wspólnym rozwojem łowiectwa w naszym Okręgu. Jednocześnie wyrażam głęboki szacunek dla otwartości Koła na podejmowane działania społeczne, które bez wątpienia poprawiają wizerunek łowiectwa w naszym regionie. Darz Bór !

Robert Bąk – Łowczy Okręgowy

Spotkanie Łowczego Okręgowego z myśliwymi i Zarządem Koła Łowieckiego „Ziemia Sandomierska”.

W dniu 3 czerwca 2018 r. w zagrodzie myśliwskiej Koła Łowieckiego „Ziemia Sandomierska” odbyło się spotkanie Łowczego Okręgowego – kol. Roberta Bąka z myśliwymi oraz Zarządem Koła „Ziemia Sandomierska”.

Okazją do spotkania było odbywające się w tym dniu Walne Zgromadzenie członków Koła. Koło „Ziemia Sandomierska” posiada własną zagrodę myśliwską. W obrębie posiadanej przez Koło działki jest również okazały grzybek z paleniskiem. Koło obecnie przygotowuje chłodnię, gdzie myśliwi będą mogli przetrzymywać pozyskane tusze.

Podczas spotkania Łowczy Okręgowy przedstawił główne założenia rozwoju Okręgu. Członkowie Koła „Ziemia Sandomierska” zaproponowali, by w perspektywie planów rozwojowych uwzględnić następujące priorytety:

1. Zadbać o rozwój kynologii w Okręgu;

2. Organizować w dalszym ciągu obchody Hubertusa. Powinna to być jedna, okręgowa impreza „wędrująca” ze wskazaniem na dobór lokalizacji obchodów uwzględniający większe ośrodki miejskie w regionie;

3. Informacje dotyczące zmieniających się przepisów prawnych dot. gospodarki łowieckiej i łowiectwa powinny być upowszechniane na bieżąco za pomocą strony internetowej oraz pism kierowanych do kół;

4. Przynajmniej raz na kwartał powinny odbywać się spotkania Zarządu Okręgowego z przedstawicielami kół w celu omawiania bieżących spraw i problemów związanych z łowiectwem.

W imieniu Zarządu Okręgowego P.Z.Ł. w Tarnobrzegu składam gorące podziękowania myśliwym i Zarządowi Koła Łowieckiego „Ziemia Sandomierska” za udział w spotkaniu i przedstawione propozycje służące rozwojowi i dobru łowiectwa. Wyrażam uznanie dla Zarządu Koła i myśliwych za podejmowane działania – szczególnie za udział w lokalnych imprezach społecznych tym samym budując pozytywny wizerunek łowiectwa w regionie .

Darz Bór!

Robert Bąk – Łowczy Okręgowy

Spotkanie Łowczego Okręgowego z myśliwymi z Koła Łowieckiego „Oręż” z siedzibą w Sandomierzu.

W dniu 3 czerwca 2018 r. w zagrodzie myśliwskiej K.Ł. „Oręż” Sandomierz odbyło się spotkanie Łowczego Okręgowego – kol. Roberta Bąka z myśliwymi. W tym dniu odbywało się Walne Zgromadzenie członków tego Koła. Koło „Oręż” Sandomierz jest obecnie w fazie budowy domu, który będzie służył myśliwym za miejsce odpoczynku i stanowić będzie bazę wypadową dla polujących członków Koła.

Myśliwi z K.Ł. „Oręż” Sandomierz w podjętej dyskusji dotyczącej strategii rozwoju Okręgu wyrazili własne oczekiwania co do kierunku zmian i przeobrażeń:

1. Wykorzystać bogate doświadczenia członków kadry strzeleckiej Okręgu do ewentualnej pomocy myśliwym przy przystrzeliwaniu broni kulowej i ustawień optyki -wprowadzenie okresowych dyżurów na strzelnicy w tym celu – np. 1 dzień w m-cu;

2. Zorganizować szkolenia dla poszczególnych członków zarządów kół: skarbników, łowczych, prezesów, sekretarzy, dot. specyfiki prowadzonych czynności i podnoszenia kompetencji i jakości pracy w kołach;

3. Organizować spotkania myśliwych i zarządów kół polegające na wymianie wzajemnych doświadczeń związanych z gospodarką łowiecką i nie tylko;

4. Zorganizować cykliczne spotkania szkoleniowe zarządów kół z Okręgu. Miejscami szkoleń powinny być siedziby poszczególnych kół dzięki czemu koła mają szansę zaprezentować się przed kolegami z Okręgu;

5. Kontynuować obchody Hubertusa na poziomie Okręgu, przy czym corocznie zmieniać lokalizację tej imprezy, umiejscawiając ją wokół większych ośrodków miejskich na terenie Okręgu takich jak: Stalowa Wola, Janów Lubelski, Nisko, Rudnik, Nowa Dęba, Połaniec, Staszów, Opatów, Tarnobrzeg, Sandomierz;

6. Zadbać o większy poziom bezpieczeństwa na strzelnicy – szczególnie na tzw. „bażancie”, gdyż rzutki często nalatują na ścieżkę prowadzącą do stanowiska tzw. „rogacza”, grożąc przechodzącym.

Koło Łowieckie „Oręż” Sandomierz od 2 lat inwestuje w rozbudowę infrastruktury zagrodowej na rzecz swych członków. Działania te w pełni zasługują na pochwałę i szacunek, gdyż posiadanie zaplecza i miejsca, w którym po polowaniu myśliwi mogą usiąść i odpocząć jest bez wątpienia czymś ważnym. Pamiętajmy również o tym, że zagroda myśliwska służy również nie tylko nam – myśliwym, lecz jest doskonałym miejscem dla integracji z mieszkańcami regionu, może służyć edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży lub być po prostu dla nas miejscem wypoczynku i rekreacji.

Darz Bór!

Robert Bąk – Łowczy Okręgowy

Spotkanie Łowczego Okręgowego z myśliwymi z Koła Łowieckiego „Tur” Zaklików.

W dniu 2 czerwca 2018 r. w siedzibie K.Ł. „Tur” w miejscowości Łążek Zaklikowski odbyło się spotkanie Łowczego Okręgowego – kol. Roberta Bąka z Zarządem Koła oraz myśliwymi. Spotkanie to odbyło się przy okazji Walnego Zgromadzenia członków tego Koła. Podczas spotkania poddano dyskusji obszary rozwojowe Okręgu oraz omówiono zasady współpracy K.Ł. „Tur” z Okręgiem.

Zarząd K.Ł. „Tur” zadeklarował swą obecność na tegorocznych obchodach Hubertusa Nadsańskiego. Koło złożyło również deklarację udziału w Okręgowych Zawodach Strzeleckich.

Koło Łowieckie „Tur” Zaklików to stosunkowo młode Koło – powstało w 2005 r. Pomimo tego posiada zakupioną pół-hektarową działkę, na której jest już siedziba Koła – dom parterowy estetycznie obity deską modrzewiową. Na działce tej powstaje również mała infrastruktura służąca wzajemnej integracji myśliwych. Całość usytuowana jest w malowniczej okolicy. Wszystko to jest bez wątpienia zasługą wzorowej gospodarności Zarządu i myśliwych tego Koła.

Podczas spotkania Łowczy Okręgowy przedstawił wizję strategii rozwoju Okręgu w poszczególnych jego obszarach rozwojowych: strzelectwo, poprawa wizerunku łowiectwa w regionie, obsługa kół łowieckich, edukacja przyrodnicza, promocja. Członkowie Zarządu Koła oraz myśliwi w podjętej dyskusji poddali własne przemyślenia i propozycje do dalszej pracy zarówno kół łowieckich jak i Okręgu: 1. Organizację szkoleń dla członków zarządów kół łowieckich z terenu Okręgu – skarbników, prezesów, łowczych i sekretarzy. Szkolenia te dotyczyć by miały podnoszenia kompetencji w pełnieniu ról w strukturach zarządczych koła;

2. Organizację szkoleń dla instruktorów strzelectwa oraz w celu nabycia uprawnień sędziowskich;

3. Funkcjonowania strzelnicy również w okresie zimowym z uwagi na potrzeby przystrzeliwania broni gwintowanej;

4. Włączenia się w obchody rocznicy powstania P.Z.Ł. ;

5. Ograniczania upowszechniania zdjęć prezentujących pozyskaną zwierzynę przez myśliwych w celu poprawy wizerunku łowiectwa w regionie.

Postulaty te dołączą do innych postulatów, które wnoszą koła w celu poprawy pracy i jakości działań Okręgu.

W imieniu Zarządu Okręgowego P.Z.Ł. w Tarnobrzegu składam gorące podziękowania kolegom myśliwym oraz Zarządowi Koła Łowieckiego „Tur” Zaklików za udział w spotkaniu i podjętą dyskusję nad wspólnym rozwojem łowiectwa w naszym Okręgu. Jednocześnie wyrażam głęboki szacunek dla gospodarności Zarządu Koła oraz myśliwych, szczególnie w kontekście powstawania zagrody łowieckiej, jej uposażania oraz estetyki otoczenia.

Darz Bór !

Robert Bąk – Łowczy Okręgowy

"Klucze do Puszczy Sandomierskiej" - edukacja społeczna na rzecz zrównoważonego rozwoju z Kołem Łowieckim „Darz Bór” Zbydniów.

Koło Łowieckie „Darz Bór” Zbydniów, gmina Zaleszany, powiat stalowowolski (woj. podkarpackie), już po raz drugi zostało laureatem konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) 2018. Należy nadmienić, iż Koło „Darz Bór” w tej ogólnopolskiej edycji konkursu jest jedyną organizacją zrzeszającą myśliwych w Polsce, która otrzymała wsparcie finansowe na wdrożenie autorskiego pomysłu na projekt pn. "Klucze do Puszczy Sandomierskiej" - edukacja społeczna na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Na w/w konkurs wnioski złożyło łącznie ponad 4 tys. organizacji pozarządowych z całego kraju. Projekt, na który Koło otrzymało wsparcie finansowe na poziomie 30 tys. PLN, realizowany będzie w okresie od września do grudnia 2018 r. Niniejsze zadanie publiczne podjęte przez Koło „Darz Bór” Zbydniów zakłada oddziaływanie edukacyjno-obywatelskie na społeczność dziecięco-młodzieżową i osób dorosłych 4 sołectw wiejskiej gminy Zaleszany pow. stalowowolski, woj. podkarpackie (Turbia, Pilchów, Kotowa Wola, oraz Obojna) w obszarze ekologii i dbałości o stan środowiska naturalnego oraz popularyzacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W ramach realizacji projektu edukacja przyrodniczo-ekologiczna zostanie poparta czynnymi postawami praktycznych działań na rzecz ochrony i dbałości o stan środowiska naturalnego a także poznania zasobów naturalnych regionu w celu ich promocji. Bezpośrednio działania projektu kierowane są do dzieci i młodzieży z w/w sołectw. Z pomocą tej grupy społecznej nastąpi pośrednie oddziaływanie na rzecz wszystkich mieszkańców w/w obszaru (około 4 tys. osób). Instrumentem działań będą powołane i wdrożone do czynnych działań Koła Miłośników Przyrody (Koła zlokalizowane będą w 2 szkołach podstawowych: w Turbi oraz Kotowej Woli). Ich powstanie i początkowa działalność będzie zainicjowana przez projekt, zaś w założeniach ich dalsze funkcjonowanie będzie kontynuowane również po zakończeniu projektu.

Koła będą funkcjonować w oparciu o system wsparcia specjalnie przeszkolonych i przygotowanych do pracy z dziećmi i młodzieżą Animatorów powołanych z pośród członków Koła „Darz Bór” Zbydniów, nauczycieli szkół oraz utworzonej sekcji wolontariatu. Koła będą zrzeszać dzieci i młodzież. Cel działań Kół zakłada interaktywny model edukacji i ożywienia obywatelskiego lokalnej społeczności na rzecz popularyzacji ekologii oraz zrównoważonego rozwoju.

Narzędziami wykorzystywanymi w tak funkcjonującym modelu będą m.in.: przeprowadzone w ramach projektu konkursy na Eko-fotografię i Eko-plakat oraz quiz z wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, prelekcje (podczas edukacyjnych wizyt studyjnych w Roztoczańskim Parku Narodowym, Nadleśnictwie Rozwadów, lokalnym Zakładzie Komunalnym w Zbydniowie oraz podczas szkoleń w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lasach Janowskich (woj. lubelskie), akcja „Stop dzikim wysypiskom śmieci” - oznaczanie dzikich wysypisk śmieci na obszarze sołectw i zarazem obwodu łowieckiego Koła, tworzenie lokalnych map naturalnych zasobów, kampanie edukacyjno-informacyjne prowadzone przez dzieci i młodzieży na rzecz reszty społeczności pn. „My już wiemy i Wam o tym opowiemy”, wspólne akcje nasadzania drzewek pn. „Zielone płuca mej wsi”, warsztaty artystyczno recyklingowe dla dzieci z wykorzystaniem odpadów, wydawnictwa, akcja „Lisie nory”- czyli wycieczki myśliwych z dziećmi i młodzieżą po okolicy i penetracja wałów przeciwpowodziowych pod kątem kontroli ich stanu, etc. Koło „Darz Bór” Zbydniów, to Koło szczególnie otwarte na działania społeczne i misję wspierania rozwoju lokalnego w obszarach przyrodniczo-ekologicznych. Przejawy aktywności społecznej, jakiej dowodem jest niniejszy projekt powodują, że organizacja ta robi milowy „krok w przód” łamiąc stereotypy dotyczące postrzegania myśliwych, jako ludzi skupionych jedynie na gospodarce łowieckiej i pozyskiwaniu zwierzyny.

Stąd warto zadbać o wymiar upowszechniania takich inicjatyw podejmowanych przez myśliwych na rzecz mieszkańców.

Robert Bąk – koordynator projektu

Spotkanie Łowczego Okręgowego z Zarządem i myśliwymi Koła Łowieckiego „Gawra” Rudnik.

W dniu 30 maja 2018 r. w miejscowości Rudnik nad Sanem, w siedzibie Nadleśnictwa Rudnik odbyło się spotkanie Łowczego Okręgowego – kol. Roberta Bąka z Zarządem i myśliwymi z Koła „Gawra” Rudnik. Okazją do spotkania było odbywające się w tym dniu Walne Zgromadzenie członków tego Koła.

Koło Łowieckie „Gawra” jest Kołem wyróżniającym się aktywną postawą wobec mieszkańców regionu. W ubiegłym sezonie jako Koło zorganizowało i brało aktywny udział w 3 imprezach społecznych na rzecz mieszkańców regionu. Koło „Gawra” stawia również na współczesne narzędzia komunikacji i informacji prowadząc ciekawą stronę internetową – www.gawra-rudnik.pl, gdzie na bieżąco zamieszczane są informacje dot. podejmowanych przez Koło działań.

Zapraszam kolegów myśliwych do odwiedzin tejże witryny. Podczas prowadzonej z myśliwymi „Gawry” rozmowami wypracowano tezy, w oparciu o które powinien rozwijać się Okręg oraz łowiectwo w jego granicach administracyjnych:

1. Przygotować się do zbliżającego się ASF-u poprzez zorganizowanie szkolenia dla członków zarządów kół z terenu Okręgu;

2. Oznakować strzelnicę poprzez makietę obrazującą graficznie plan obiektu;

3. Zmobilizować koła do zwiększonych działań mających na celu współpracę myśliwych z rolnikami w zakresie zapobiegania powstawaniu szkód w uprawach i płodach rolnych;

4. Zapewnić obsługę prawną ze strony Zarządu Okręgowego na rzecz kół i myśliwych z Okręgu;

5. Wyczulać myśliwych na reakcje związane z procederem kłusowniczym na obwodach dzierżawionych przez koła, szczególnie na reagowanie na strzały nie odnotowywane w książce polowań oraz wszelkiego rodzaju doniesienia związane z ewentualnym kłusownictwem;

6. Zwiększyć wysiłki na rzecz publikowania w mediach działalności społecznej myśliwych i upowszechniania pozytywnego wizerunku myśliwych i łowiectwa w naszym regionie;

W imieniu Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu składam gorące podziękowania Zarządowi i kolego Myśliwym z Koła Łowieckiego „Gawra” Rudnik za cenne uwagi poczynione pod kątem rozwoju naszego Okręgu. Z dużym szacunkiem odnoszę się do pomysłu na stronę internetową, jaką prowadzi Koło. Gratuluję pomysłu i wyrażam głęboką nadzieję, że pozostałe koła pójdą w ślad za „Gawrą” zakładając własne witryny internetowe, tworząc tym samym jawny przepływ informacji wpływający bez wątpienia na budowanie pozytywnego wizerunku łowiectwa w regionie.

Robert Bąk – Łowczy Okręgowy