ZAPROSZENIE

Zarząd Okręgowy P.Z.Ł. w Tarnobrzegu zaprasza na Zawody Okręgowe w strzelaniach myśliwskich, które odbędą się w dniu 30 czerwca 2018 r., o godz. 8.30 na strzelnicy myśliwskiej P.Z.Ł. w Tarnobrzegu.

Strzelany będzie pełny sześciobój zgodnie z prawidłami obowiązującymi w Polskim Związku Łowieckim.

Uczestnictwo: 3-osobowe reprezentacje kół łowieckich zrzeszonych w Okręgu PZŁ w Tarnobrzegu, w klasie powszechnej oraz indywidualnie - klasa mistrzowska, której wyniki wliczane będą do klasyfikacji otwartej.

Regulamin zawodów przedstawiony będzie przed rozpoczęciem zawodów.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 25 czerwca 2018 r. drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną na adres Okręgu lub osobiście w siedzibie Okręgu.

Informacje pod nr tel. 15 8226089.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Tarnobrzeg, dnia 2018-05-25

Koła Łowieckie Okręgu P.Z.Ł. w Tarnobrzegu.

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Tarnobrzegu zaprasza do zapoznania się z poniższą informacją dot. danych osobowych i ich ochrony, wynikającą z tego, że od dnia 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy w tym zakresie. Informacja ta dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych. Prosimy o niezwłoczne zainteresowanie tą informacją wszystkich myśliwych zrzeszonych w kołach oraz osoby odbywające staż kandydacki.

Darz Bór

Łowczy Okręgowy

Robert Bąk

Szanowni Państwo, W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Polski Związek Łowiecki z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 35 (dalej „Administrator” lub „PZŁ”) będący Administratorem Państwa Danych Osobowych, informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PZŁ możliwy jest pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod adresem pocztowym: ul. Nowy świat 35, 00-029 Warszawa Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych PZŁ, czyli:

1) prowadzenia gospodarki łowieckiej;

2) troski o rozwój łowiectwa i współdziałania z administracją rządową i samorządową, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących;

3) ustalania kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;

4) czuwania nad przestrzeganiem przez członków PZŁ prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich;

5) organizowania szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego;

6) współpracy z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi;

7) wspierania i prowadzenia prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyną;

8) prowadzenia i popierania hodowli użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych;

9) realizacji innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska.

10) egzekwowania prawa i prowadzenia postępowań dyscyplinarnych.

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą (w zależności od rodzaju danych) zgodnie z naszą Polityką retencji danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. W dowolnym momencie może Pan/Pani uzyskać dostęp do ich treści, sprostować je oraz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub zlecić ich usunięcie. Ma Pan/Pani również prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz do ich przeniesienia.

W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma Pan/Pani możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

Podanie danych osobowych jest wymogiem przystąpienia na staż lub wstąpienia do Polskiego Związku Łowieckiego.

Spotkanie Łowczego Okręgowego z Zarządem Koła Łowieckiego nr 42 „ Janowskie Bory” z siedzibą w Janowie Lubelskim.

W dniu 24 maj 2018 r. w siedzibie Koła Łowieckiego „Janowskie Bory” odbyło się spotkanie Łowczego Okręgowego – kol. Roberta Bąka z Zarządem tegoż Koła. Udział w spotkaniu wzięło 4 członków Zarządu z Prezesem – kol. Zenonem Nieradką na czele. Przedmiotem spotkania było omówienie aktualnej gospodarki łowieckiej Koła i poznanie jego charakterystyki pracy statutowej. Ponadto Łowczy Okręgowy omówił wizję rozwoju Okręgu we współpracy z kołami. Wymieniono opinie oraz uwagi co do zaproponowanego schematu działań. Na uwagę i szacunek zasługuje planowane zaangażowanie Koła w zadania związane z poprawą wizerunku łowiectwa w regionie. Koło to zamierza aktywnie uczestniczyć w lokalnych imprezach organizowanych przez władze samorządowe oraz Hubertusie Nadsańskim, poprzez wystawę trofeów łowieckich oraz degustację potraw z dziczyzny. Ponadto podczas spotkania Zarząd Koła wniósł własne propozycje i oczekiwania co do współpracy pomiędzy Kołem a Okręgiem P.Z.Ł .w Tarnobrzegu.

Z głównych postulatów można wymienić:

1. Organizację kursów dla prowadzących polowania zbiorowe;

2. Wystosowanie odezwy do myśliwych dot. ograniczania wykonywania i upowszechniania zdjęć z pozyskaną zwierzyną podczas polowań zarówno indywidualnych jak i zbiorowych;

3. Utworzenie funduszu „edukacji przyrodniczej” przy Okręgu – czyli zabezpieczenia środków finansowych w przyszłym budżecie na działania dla Kół i Okręgu w obszarze edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży;

4. Wydłużenia czasu wykorzystywania strzelnicy dla kół na przystrzelanie broni, które posiadają dużą liczbę członków do 8 godzin na koło;

Postulaty te zostaną wpisane - po konsultacjach z wszystkimi zarządami kół w Okręgu, jako wytyczne do pracy Zarządu Okręgowego P.Z.Ł. w Tarnobrzegu na przyszły rok gospodarczy.

Składam gorące podziękowania Zarządowi Koła Łowieckiego „Janowskie Bory” za udział w spotkaniu i przedstawione propozycje służące rozwojowi i dobru łowiectwa w naszym Okręgu.

Darz Bór

Robert Bąk – Łowczy Okręgowy

Serdecznie witamy Koleżanki i Kolegów na oficjalnym FB Zarządu Okręgowego P.Z.Ł. w Tarnobrzegu.

Zapraszamy do polubienia strony, dzielenia się zdjęciami, filmami, informacjami, wszystkim co dotyczy naszego Okręgu i promowaniem naszego Łowiectwa.

https://www.facebook.com/pzl.zo.tarnobrzeg/

Darz bór.

W dniu 15 maja br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PZŁ.

Podczas posiedzenia podjęto uchwały dot. bieżącej działalności Polskiego Związku Łowieckiego.

1). Na stanowisko łowczego okręgowego PZŁ powołano:

 • Jarosław Żukowski - ZO PZŁ Białystok
 • Mirosław Sawicki – ZO PZŁ Chełm
 • Andrzej Perliński – ZO PZŁ Częstochowa
 • Andrzej Rybicki – ZO PZŁ Elbląg
 • Piotr Ławrynowicz – ZO PZŁ Gdańsk
 • Wojciech Pawliszak – ZO PZŁ Gorzów Wielkopolski
 • Mariusz Miśka – ZO PZŁ Katowice
 • Łukasz Strzelewicz – ZO PZŁ Kraków
 • Ryszard Bryliński – ZO PZŁ Legnica
 • Andrzej Łacic – ZO PZŁ Lublin
 • Szymon Depta – ZO PZŁ Łomża
 • Marek Zaborowski – ZO PZŁ Płock
 • Tomasz Makarowski – ZO PZŁ Przemyśl
 • Andrzej Szczypiór – ZO PZŁ Radom
 • Bartłomiej Kurkus – ZO PZŁ Siedlce
 • Marian Wilczewski – ZO PZŁ Słupsk
 • Wiesław Dobrzeniecki – ZO PZŁ Szczecin
 • Robert Bąk – ZO PZŁ Tarnobrzeg
 • Kazimierz Krukowski-Zdanowicz – ZO PZŁ Wałbrzych
 • Roman Rycombel – ZO PZŁ Wrocław
 • Wojciech Janusz Adamczyk – ZO PZŁ Zamość
 • Jacek Banaszek – ZO PZŁ Zielona Góra

2). Powołano członków zarządów okręgowych PZŁ w Białej Podlaskiej, Jeleniej Górze, Pile, Łodzi, Kielcach oraz Ostrołęce.

3). Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego podjął uchwałę o uzupełnieniu składu osobowego zespołu ds. wydzierżawiania obwodów łowieckich oraz powołał zespół do opracowania pytań ustnych na egzaminy dla kandydatów do Polskiego Związku Łowieckiego oraz selekcjonerów.

4). W uznaniu za całokształt działalności na rzecz promocji łowiectwa, w tym propagowania kultury i tradycji łowieckich poza granicami kraju Zarząd Główny PZŁ podjął uchwałę o wystąpieniu do Kapituły Odznaczeń Łowieckich o odznaczenia dla zasłużonych członków Polsko - Amerykańskiego Klubu Łowieckiego w Chicago.

5). Po analizie aktualnej sytuacji, podjęto uchwałę dot. zmian w systemie informatycznym dla księgowych. Zmiany mają na celu usprawnienie oraz dostosowanie systemu księgowego do aktualnych potrzeb związanych ze zmianami prawnymi.