Miłego oglądania i gratulacje dla kol.Mateusza.

Darz bór.

https://youtu.be/ESLot_WfaJM?t=4s

 

 

W dniu 2-3.06.2018 odbyły się zawody z okazji 95 lecia Polskiego Związku Łowieckiego w strzelaniach myśliwskich w Poznaniu.

Z każdego okręgu była wystawiona drużyna 3 osobowa : jeden mistrz, jeden powszechniak i jedna Diana.

Z naszego okręgu pojechała drużyna w składzie : Sławomir Tomala, Kamil Pasztaleniec i Patrycja Mękal.

Nasza drużyna zajęła drużynowo 5 miejsce. Indywidualnie Kamil Pasztaleniec zajął 4 miejsce a Patrycja Mękal 5 miejsce.

Impreza była bardzo udana, wszyscy byli zadowoleni, każda drużyna otrzymała upominki z okazji 95 lecia PZŁ.

Gratulacje dla naszej Patrycji i chłopaków.

Darz bór.

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi przepisów prawnych odnoszących się do braku określania górnej granicy planów pozyskania dzików zamieszczamy stosowane Rozporządzenie Ministra Środowiska regulujące tą kwestię.

https://www.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=www&_PageID=11&_RowID=1430&newser=no&_Lang=pl&_CheckSum=1825678138

95 lat istnienia Polskiego Związku Łowieckiego.

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Tarnobrzegu zaprasza do odwiedzania strony internetowej poświęconej 95-leciu istnienia Polskiego Związku Łowieckiego. Strona ta pełni rolę informacyjną w zakresie planowanych przedsięwzięć związanych z obchodami w/w rocznicy oraz prezentuje zagadnienia związane z historią łowiectwa w Polsce. Zapraszamy kolegów myśliwych do odwiedzin strony pod adresem:

http://pzl95lat.pl/

Spotkanie Łowczego Okręgowego z Zarządem Koła Łowieckiego „Dzik” Połaniec.

W dniu 4 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie Łowczego Okręgowego – kol. Roberta Bąka z Zarządem Koła Łowieckiego „Dzik” Połaniec. Spotkanie miało na celu omówienie wzajemnej współpracy Koła oraz Okręgu na obecny rok gospodarczy oraz w kontekście dalszej perspektywy działalności na rzecz rozwoju łowiectwa w regionie .

Zarząd KŁ „Dzik” zadeklarował swą obecność na tegorocznych obchodach Hubertusa w Staszowie. Koło złożyło również deklarację udziału w Okręgowych Zawodach Strzeleckich. Koło to obecnie jest na etapie poszukiwana działki, na której chce w przyszłości budować zagrodę myśliwską. Obecnie Koło to korzysta z wynajętych zabudowań, gdzie myśliwi spotykają się po polowaniach zbiorowych. Koło prowadzi aktywne działania na rzecz środowisk dziecięco-młodzieżowych w regionie poprzez organizowanie spotkań w szkołach, ogłaszanie konkursów dla dzieci i młodzieży, wycieczki do lasu, etc.

Podczas spotkania Łowczy Okręgowy przedstawił wizję strategii rozwoju Okręgu w poszczególnych jego obszarach rozwojowych: strzelectwo, poprawa wizerunku łowiectwa w regionie, obsługa kół łowieckich, edukacja przyrodnicza, promocja. Członkowie Zarządu Koła w podjętej dyskusji poddali własne przemyślenia i propozycje do dalszej pracy zarówno kół łowieckich jak i Okręgu:

1. Organizować cykliczne spotkania zarządów kół z terenu Okręgu w celu omawiania bieżących spraw związanych z gospodarką łowiecką i innymi działaniami związanymi z łowiectwem;

2. Zorganizować kurs szkoleniowy dla strażników łowieckich oraz sędziów strzeleckich;

3. Szkolenia dla zarządów kół organizować w różnych lokalizacjach, wykorzystując do tego zaplecza lokalowe kół – służy to wzajemnemu poznawaniu i przypatrywaniu się rozwiązaniom stosowanym przez poszczególne koła;

4. Podejmować wysiłki i starania na rzecz integracji pomiędzy kołami i myśliwymi w Okręgu;

5. Rozbudować stronę www Okręgu ze wskazaniem na zamieszczanie wszelakich druków i formularzy przydatnych w prowadzeniu gospodarki łowieckiej w kołach;

6. Przygotować się do zbliżającego się ASF-u, poprzez organizację szkolenia/spotkania z przedstawicielem Okręgu w którym ten wirus już występuje.

Postulaty te dołączą do innych postulatów, które wnoszą koła w celu poprawy pracy i jakości działań Okręgu. W imieniu Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu składam gorące podziękowania kolegom z Zarządu Koła Łowieckiego „Dzik” Połaniec za udział w spotkaniu i podjętą dyskusję nad wspólnym rozwojem łowiectwa w naszym Okręgu. Jednocześnie wyrażam głęboki szacunek dla otwartości Koła na podejmowane działania społeczne, które bez wątpienia poprawiają wizerunek łowiectwa w naszym regionie. Darz Bór !

Robert Bąk – Łowczy Okręgowy