I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. W służbie ludziom i przyrodzie – działalność patriotyczna oraz społeczno-przyrodnicza myśliwych i leśników .

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. W służbie ludziom i przyrodzie – działalność patriotyczna oraz społeczno-przyrodnicza myśliwych i leśników .

Służba ludziom i przyrodzie w działalności patriotycznej
oraz społeczno-przyrodniczej myśliwych i leśników

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. W służbie ludziom i przyrodzie – działalność patriotyczna oraz społeczno-przyrodnicza myśliwych i leśników odbyła się w dniach 28-29 stycznia 2019 roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim(województwo lubelskie). Organizatorem Konferencji był Polski Związek Łowiecki −zarządy okręgowe w Tarnobrzegu i w Lublinie, Zarząd Główny PZŁ, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie oraz Stowarzyszenie „Leśnicy dla Polski”. Ponadto partnerem konferencji była Fundacja „Biografie Codzienności”oraz Katedra Biografistyki Pedagogicznej IP Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Patronat honorowy nad Konferencją objął Minister Środowiska Henryk Kowalczyk.

Konferencja miała na celu ukazanie wybranych postaci myśliwych i leśników, których służba i poświęcenie przysłużyła się do odzyskania wolność i niezawisłość naszej Ojczyzny. Spotkanie stało się inspiracją do dyskusji nad rolą myśliwych i leśników, którzy odznaczali się działalnością patriotyczną oraz społeczno-przyrodniczą.W 2019 roku przypada 156 rocznica Powstania Styczniowego (1863 r.) – największego w dziejach naszej Ojczyzny wolnościowego zrywu narodowego. Rocznica ta jest doskonałą okolicznością do pochylenia się nad zagadnieniem patriotycznej służby polskiemu społeczeństwu i przyrodzie, której od wieków są wierni myśliwi i leśnicy.

Historia Polski oddaje wierny obraz myśliwego i leśnika – obrońcy nie tylko wartości związanych z polską przyrodą, ale również bojownika o wolność, niepodległość i suwerenność Ojczyzny. Ich działalność jest niekwestionowanym wkładem w rozwój demokracji chociażby poprzez biografie wybitnych osób jak: Józef Piłsudski, Ignacy Mościcki, Tadeusz Rozwadowski czy Tadeusz Bór-Komorowski. Chlubną kartę w historii Polski zapisał płk Wojciech Kołaczkowski – dowódca Dywizjonu 303, miłośnik ojczystej przyrody i aktywny myśliwy.

Wielowątkowe ujęcie tematu było inspiracją do wymiany poglądów nad współczesną rolą braci leśnej i łowieckiej, wyznaczenia kierunków rozwoju społecznego PZŁ oraz Lasów Państwowych. Sprzyjała temu obecność na Konferencji członków senackich komisji środowiska i rolnictwa, którzy odbyli posiedzenie wyjazdowe. Rangę konferencji podniosła obecność parlamentarzystów, przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Lublina w osobie Dyrektora mgr Jerzego Sądla, Radomia i Szczecinka oraz nadleśnictw.
W konferencji wziął udział Doradca Prezydenta RP prof. dr hab. Andrzej Waśko –i Wojewoda Lubelski – dr Przemysław Czarnek. Ponadto uczestniczyli w niej: łowczy okręgowy PZŁ w Lublinie mgr Andrzej Łacic(współorganizator konferencji), łowczowie okręgowi z Katowic (mgr Mariusz Miśka) i Rzeszowa (mgr Marcin Hendzel), członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej i przedstawiciele Klubu Kolekcjonera Kultury Łowieckiej PZŁ.

Konferencja umożliwiła dyskusję uczestników nad współczesną rolą leśników i myśliwych w kontekście gospodarki narodowej, bazującej na zasobach naturalnych naszego kraju i działalności społecznej, wzorowanej na najlepszych tradycjach oraz wartościach patriotyczno-narodowych.

Komitet Naukowy Konferencji reprezentowany był przez znamienitych naukowców rangi ogólnopolskiej. W skład komitetu weszli: prof. dr hab. inż. Dariusz J. Gwiazdowicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) jako Przewodniczący oraz członkowie: prof. dr hab. Władysław Chałupka (Instytut Dendrologii Państwowej Akademii Nauk w Kórniku), prof. dr hab. Roman Dziedzic (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), prof. dr hab. Andrzej Grzywacz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II).

Sprawność organizacji i zabezpieczenie logistyczne przedsięwzięcia naukowego konferencji zapewnił Komitet Organizacyjny w składzie: mgr Robert Bąk (Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu) – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji, mgr Elżbieta Krzewska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – sekretarz konferencji oraz członkowie:mgr Jerzy Sądel (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie), mgr Elżbieta Krzewska (Instytut Nauk Politycznych PAN) i mgr Andrzej Łacic (Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie). Organizację Konferencji wsparł również mgr Konrad Łukasik – łowczy Koła Łowieckiego „Sokół” Zdziłowice oraz mgr Jacek Pomykała Członek Zarządu Stowarzyszenia ,,Leśnicy dla Polski”.

Podczas konferencji referaty wygłosili: dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) –Rola biografii i jej znaczenie w kształtowaniu świadomości pokoleń, prof. dr hab. Władysław Chałupka (Instytut Dendrologii PAN w Kórniku) –Józef Rivoli, czyli droga leśników do niepodległości poprzez pracę organiczną, prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, dr h.c. (SGGW w Warszawie) –Adam Loret – Naczelny Dyrektor Lasów Państwowych, dr inż. Tomasz M. Sobalak(Nadleśnictwo Łopuchówko) –Władysław Janta-Połczyński – myśliwy i patriota, dr hab. Władysław Kusiak prof. UP (UP w Poznaniu) – Wojenne i powojenne losy leśników na przykładzie poznańskich profesorów, mgr inż. Krzysztof Mielnikiewicz (Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ) –Józef Władysław Kobylański i jego marsz ku niepodległości podczas II wojny światowej, dr hab. Tadeusz Zych (URz, Rzeszów) –Wkład leśników i myśliwych z terenu Puszczy Sandomierskiej w proces budowy niepodległej Polski, dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM (UWM w Olsztynie) – Leśnicy obecnego Nadleśnictwa Jedwabno w powojennej służbie w lasach mazurskich, dr hab. Jarosław Szaban, mgr inż. Marek Nowak (UP w Poznaniu) – Rola organizacji studenckich w kształtowaniu postaw patriotycznych w dwudziestoleciu międzywojennym, dr inż. Tomasz Skowronek (RDLP w Szczecinku) –Leśnicy w niemieckich oflagach i sowieckich łagrach, dr Edward Marszałek (RDLP w Krośnie) –Ukryci w bieszczadzkiej głuszy.

Patriotycznym akcentem było złożenie kwiatów przez uczestników konferencji pod pomnikiem Bohaterów Porytowego Wzgórza i pod pomnikiem Leśników Poległych i Pomordowanych za Wolną Polskę na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim.

Podczas konferencji czynna była wystawa eksponatów ukazujących postacie leśników i myśliwych oraz ich patriotyczną działalność przygotowana przez członków Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ (ze zbiorów Leszka Szewczyka, Wacława Gosztyły, Bogdana Kowalcze oraz Mariana Tatary). Uzupełnienie wystawy stanowiły tablice poległych i zamordowanych leśników i myśliwych z Galicji w latach 1938–1946 (Obecnie imienna lista opracowana przez mgr Edwarda Orłowskiego zawiera ponad 1300 nazwisk). Konferencję uświetnił oprawą muzyczną Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Polesia Czar” działający przy RDLP w Lublinie.

Konferencja „W służbie ludziom i przyrodzie – działalność patriotyczna oraz społeczno-przyrodnicza myśliwych i leśników” została pozytywnie odebrana przez jej uczestników zarówno pod względem tematycznym i organizacyjnym. Jako przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji będę dążył do publikacji referatów i cieszę się, że tą inicjatywę poparł prof. Dariusz Gwiazdowicz − przewodniczący Komitetu Naukowego, który podjął się także pracy redakcyjnej tejże publikacji, zaś Stowarzyszenie „Leśnicy dla Polski” złożyło deklarację wsparcia finansowego tego przedsięwzięcia. Będziemy poszukiwać możliwości jej sfinansowania, publikacja ta bowiem pozwoli na upowszechnienie wiedzy historycznej, na której powinniśmy, my – leśnicy oraz myśliwi – budować naszą tożsamość. Edukacja historyczna poparta biografiami myśliwych i leśników, którzy postawą i bohaterstwem, za cenę życia walczyli o wolną, niezawisłą Ojczyznę jest elementem kształtowania współczesnego patriotyzmu i miłości do ludzi oraz ojczystej przyrody. W imieniu organizatorów konferencji dziękuję wszystkim za współpracę i pomoc na rzecz realizacji tego zacnego przedsięwzięcia.

 

Robert Bąk

Łowczy Okręgowy

Polskiego Związku Łowieckiego

w Tarnobrzegu

Dodaj komentarz

Close Menu