Egzamin na kartę rowerową w plenerze

Egzamin na kartę rowerową w plenerze

                          Egzamin na kartę rowerową w plenerze

Już tradycyjnie młodzież Szkoły Podstawowej w Modliborzycach w dniu 16.06. 2021 zorganizowała na działce w Ciechocinie, należącej do Koła łowieckiego Janowskie Bory spotkanie z rodzicami i wychowawcami. Tym razem dzieci świętowały zdanie egzaminu na kartę rowerową i do stanicy przyjechały na rowerach.

W trakcie pobytu  młodzież szkolna zapoznana została z gatunkami zwierzyny bytującej na terenie obwodu nr 286 oraz słownictwem używanym w gwarze myśliwskiej jak również obyczajami myśliwskimi. Po krótkim wykładzie Prezesa Koła przeprowadzony został test z zakresu zapamiętania nazw i gatunków zwierząt. Po teście młodzież otrzymała zeszyty edukacyjne zwierząt łownych. Impreza trwała od wczesnych godzin przedpołudniowych i była urozmaicona słodyczami, lodami i kiełbasą z ogniska.

  Darz Bór 
                                                                                                       Zenon Nieradka

Dodaj komentarz

Close Menu