DODATKOWY KOMUNIKAT  W SPRAWIE ORGANIZACJI OKRĘGOWYCH ZAWODÓW STRZELECKICH.

DODATKOWY KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI OKRĘGOWYCH ZAWODÓW STRZELECKICH.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu w nawiązaniu
do wcześniej już wystosowanego zaproszenia na Okręgowe Zawody Strzeleckie informuje,
że klasyfikacja zawodników będzie się odbywać również w klasie „C” oraz Dian.

Po konsultacjach organizacji zawodów z Komisją Strzelecką dodatkowo informujemy, że zarządy kół łowieckich winny wysłać listę zawodników, których wystawiają na przedmiotowe zawody najpóźniej do dnia 21 czerwca 2019   na adres mailowy Zarządu Okręgowego.
Zaznaczamy, że obowiązek opłacenia przez koło zawodników dotyczy przede wszystkim drużyny w klasie powszechnej. Na podstawie przedłożonej przez koło listy zawodników będzie odbywać się rozliczenie za udział w zawodach. Pozostali zawodnicy mogą uiścić płatność za udział w zawodach gotówką w dniu ich odbywania, podczas rejestracji zawodników. Zaznaczamy, iż koło może wystawić także większą ilość zawodników aniżeli drużyna w klasie powszechnej i finansowanie ich może być również pokrywane z budżetu koła.

Te koła, które mają problemy ze skompletowaniem drużyny na omawiane zawody winny wystawić zawodników, którzy wezmą udział w zawodach i będą sklasyfikowani
w klasyfikacji otwartej, powszechnej lub klasie „C”.

Za Zarząd

 Robert Bąk – łowczy okręgowy

Dodaj komentarz

Close Menu