Odstrzał bobrów

Szanowni Koledzy – Członkowie Zarządów Kół Łowieckich oraz Myśliwi polujący na obwodach łowieckich wchodzących administracyjnie w skład Województwa Świętokrzyskiego W nawiązaniu do pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 22…

Czytaj dalej
Close Menu