BIOASEKURACJA OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO MYŚLIWEGO I KOŁA ŁOWIECKIEGO.

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Tarnobrzegu w związku z trudną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF w regionie przypomina o bezwzględnym stosowaniu zasad bioasekuracji przez myśliwych wykonujących zarówno polowanie jak i odstrzał sanitarny. Ponadto zwracamy szczególną uwagę
na stosowanie zasad bioasekuracji podczas organizacji polowań zbiorowych a także w punktach przechowywania tusz pozyskanych dzików.

Nadmieniamy, iż w ostatnim okresie czasu jakość stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych i koła łowieckie jest monitorowana przez media. Niestety niejednokrotnie przekłada się to na wybiórcze przekazywanie informacji opinii publicznej o wszelkich niedociągnięciach w tym obszarze. Informacje te często w mało rzetelny sposób oddają obiektywny osąd sytuacji, dlatego ważne jest to, by zasady bioasekuracji były wdrażane na najwyższym poziomie
i w pełni odpowiadały oczekiwanym standardom.

Darz Bór

Zarząd okręgowy

Dodaj komentarz

Close Menu