Apel ZO PZŁ w Tarnobrzegu o udział w uroczystościach promujących kulturę łowiecką i obchodach dnia patrona św. Huberta.

Apel ZO PZŁ w Tarnobrzegu o udział w uroczystościach promujących kulturę łowiecką i obchodach dnia patrona św. Huberta.

APEL ZARZĄDU OKRĘGOWEGO PZŁ W TARNOBRZEGU O UDZIAŁ
W PRZYGOTOWYWANYCH OBCHODACH DNIA PATRONA – ŚW. HUBERTA
I UROCZYSTOŚCIACH PROMUJĄCYCH KULTURĘ ŁOWIECKĄ

 

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Myśliwi

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu wedle tradycji lat ubiegłych, w dniu 22 września 2019 r. planuje organizację imprezy promującej kulturę łowiecką pn. III Staszowskie Spotkania z Kulturą Łowiecką w Staszowie, oraz centralne obchody dnia naszego patrona św. Huberta w dniu 29 września 2019 r. Hubertus Nadsański w Radomyślu nad Sanem. Jesteśmy również współorganizatorem Niżańskiego Festiwalu Kultury Łowieckiej, który odbędzie się w Nisku w dniu 4 sierpnia 2019 r. Planujemy ponadto wspólnie z Nadleśnictwem Ostrowiec Świętokrzyski i Okręgiem PZŁ w Kielcach aktywnie wesprzeć organizację Hubertusa Ostrowieckiego w miesiącu październiku b.r. oraz pikniku łowieckiego organizowanego w Nowej Dębie w dniu 15 września 2019 r. 

Przedsięwzięcia te są w większości cyklicznymi imprezami, które przyjęły się przyjaźnie nie tylko w środowiskach łowieckich i Lasów Państwowych, ale również wśród dużej ilości mieszkańców okręgu. Imprezy te stanowią doskonałą formę integracji myśliwych ze społeczeństwem regionu. Warto zaznaczyć, że nasza kultura łowiecka posiada fundamenty oparte na wartościach narodowych i patriotycznych, które kultywujemy i przekazujemy społeczeństwu. Służba ludziom oraz przyrodzie, będąca misją naszego Okręgu, przejawia się we wszystkich formach oddziaływania na społeczeństwo i przyrodę – w tym szczególnie poprzez prezentowane zasoby kulturowe. Imprezy te łączą w sobie wszystkie wyżej wspomniane atuty.

Biorąc pod uwagę powyższe, zwracamy się do Was z apelem o udział w tych zacnych przedsięwzięciach, które mają na celu promocję kultury łowieckiej na rzecz społeczności regionu. Jako Zarząd Okręgowy wraz z partnerami: Miastem i Gminą Staszów, Starostwem Powiatowym w Staszowie, Gminą Radomyśl nad Sanem, Miastem i Gminą Nisko, Miastem
i Gminą Nowa Dęba oraz Starostwem Powiatowym w Nisku oczekujemy od Was licznego przybycia wraz z rodzinami, przyjaciółmi i znajomymi na te uroczystości. Pokażmy tym sposobem, że jako myśliwi tworzymy zintegrowaną i silną wspólnotę społeczną, która ma własną tożsamość, opartą na najlepszych polskich tradycjach.

      Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!

Za Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu

              Robert Bąk – Łowczy Okręgowy

Dodaj komentarz

Close Menu