APEL O ZWIĘKSZENIE ODSTRZAŁU DZIKÓW i BIOASEKURACJA.

APEL O ZWIĘKSZENIE ODSTRZAŁU DZIKÓW i BIOASEKURACJA.

 

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu zwraca się
z wnioskiem do kół łowieckich oraz myśliwych o podjęcie aktywnych działań na rzecz zintensyfikowania odstrzału dzików z uwagi na dynamiczne rozprzestrzenianie się wirusa ASF na terenie naszego Okręgu. Obecna sytuacja epidemiologiczna pogarsza się. Wirus intensywnie rozprzestrzenia się na zachodnich obrzeżach naszego Okręgu i trzeba się spodziewać, iż przeniesie się w kierunku południowym oraz zachodnim z uwagi na występujące szlaki migracyjne zwierząt.

Z uwagi na powyższe proszę o podjęcie wszelkich możliwych starań co do stosowania i przestrzegania zasad bioasekuracji – zarówno przez myśliwych w łowisku, w transporcie tusz, jak i w chłodniach i ich otoczeniu. W tym celu zwracam się z wnioskiem o zakup przez koła łowieckie zestawów bioasekuracyjnych dla myśliwych w które winny być wyposażony każdy, kto wykonuje polowanie lub odstrzał sanitarny na terenie obwodu łowieckiego.

Zwracam się z również z apelem do tych kół łowieckich, które dzierżawią obwody łowieckie wzdłuż rzeki San oraz Wisła. W bezpośredniej bliskości tych rzek występują korytarze migracyjne dzików stąd należy zintensyfikować odstrzał tych zwierząt w tych rejonach. Ponadto zalecamy wzmożone polowań wzdłuż drogi nr 19 Lublin-Rzeszów
po obydwu jej stronach.

Sprawę proszę potraktować, jako pilną!

Darz Bór!

Za Zarząd – Robert Bąk łowczy

okręgowy

Prawo łowieckie zmiany – 30.01.2020 r. D20200148 (1)

 

         

 

 

Dodaj komentarz

Close Menu