“Aktywnie w lesie i o lesie” – czyli innowacyjny sposób na edukację społeczną na rzecz zrównoważonego rozwoju ze Stowarzyszeniem „Leśnicy dla Polski”

“Aktywnie w lesie i o lesie” – czyli innowacyjny sposób na edukację społeczną na rzecz zrównoważonego rozwoju ze Stowarzyszeniem „Leśnicy dla Polski”

Stowarzyszenie „Leśnicy dla Polski” jest na etapie finalnym w autorskim projekcie edukacyjnym na rzecz środowisk dziecięco młodzieżowych. Stowarzyszanie to zostało laureatem konkursu grantowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Należy nadmienić, iż organizacja ta była jedyną organizacją zrzeszającą polskich leśników, która otrzymała wsparcie finansowe na wdrożenie autorskiego pomysłu na projekt pn. “Aktywnie w lesie i o lesie” – edukacja społeczna na rzecz zrównoważonego rozwoju.  Na w/w konkurs wnioski złożyło łącznie ponad 4 tys. organizacji pozarządowych z całego kraju.

Projekt, na który Stowarzyszenie otrzymało wsparcie finansowe na poziomie blisko 50 tys. PLN, realizowany był w okresie od września do grudnia 2018 r. Niniejsze zadanie publiczne podjęte przez Stowarzyszenie zakładało oddziaływanie edukacyjno-obywatelskie na społeczność dziecięco-młodzieżową i osób dorosłych 5 sołectw wiejskiej gminy Zaleszany (Zbydniów, Zaleszany, Skowierzyn, Motycze Szlacheckie oraz Kępie Zaleszańskie)
w obszarze ekologii i dbałości o stan środowiska naturalnego oraz popularyzacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Kolejną grupą beneficjentów w projekcie były dzieci niepełnosprawne z Biłgoraja oraz okolic. W ramach realizacji projektu edukacja przyrodniczo-ekologiczna została poparta czynnymi postawami praktycznych działań na rzecz ochrony i dbałości o stan środowiska naturalnego a także poznania zasobów naturalnych regionu w celu ich promocji.

W ramach projektu powstały w szkołach w Zbydniowie oraz Zaleszanach Koła Miłośników Przyrody. Koła te funkcjonowały w oparciu o system wsparcia specjalnie przeszkolonych i przygotowanych do pracy z dziećmi i młodzieżą Animatorów powołanych z pośród leśników i myśliwych, nauczycieli szkół oraz utworzonej sekcji wolontariatu – uczniów z klas gimnazjum, którzy na co dzień cechują się aktywnością społeczną.

Koła w ramach projektu realizowały szereg cennych inicjatyw. Aktywność uczestników projektu przejawiała się m.in.  w takich działaniach i akcjach jak: konkursy na Eko-fotografię i Eko-plakat, quizy z wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, prelekcje, edukacyjne wizyty studyjne do Roztoczańskiego Parku Narodowego, Nadleśnictwa Rozwadów oraz Biłgoraj, Zakładzie Komunalnym w Gminie Zaleszany oraz podczas szkoleń w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lasach Janowskich, akcji „Stop dzikim wysypiskom śmieci” – polegającej na oznaczaniu dzikich wysypisk śmieci na obszarze sołectw objętych interwencją projektu, tworzeniu lokalnych map naturalnych zasobów, kampanii edukacyjno-informacyjnej prowadzonej przez dzieci i młodzieży na rzecz reszty społeczności pn. „My już wiemy i Wam o tym opowiemy”, wspólnej akcji nasadzania drzewek pn. „Zielone płuca mej wsi”, warsztatach artystyczno-recyklingowych pn. „Ze starego coś nowego” kierowanych do dzieci i młodzieży z ponad 20-stu oddziałów klasowych szkół z wykorzystaniem odpadów, akcji „Lisie nory”- czyli wycieczek myśliwych z dziećmi i młodzieżą po okolicy a przy tym penetracja wałów przeciwpowodziowych pod kątem kontroli ich stanu.

Łącznie w projekt zaangażowało się kilkunastu wolontariuszy i animatorów ze środowisk leśnych, łowieckich oraz nauczycielskich. Oddziaływaniem edukacyjno-przyrodniczym objęto ponad 300 dzieci i młodzieży – w tym w realizację projektu włączyła się grupa dzieci niepełnosprawnych. Pośrednio projekt oddziaływał na środowisko lokalne Gminy Zaleszany oraz Biłgoraja. Przeszkolono w obszarze wiedzy o pracy leśników ponad 130 liderów społecznych z regionu Gminy Zaleszany, Lublina oraz Biłgoraja.

„Praca w Lasach Państwowych to nie tylko działalność leśników ukierunkowana na pozyskiwanie drewna. Jako leśnicy czujemy się odpowiedzialni za kształtowanie właściwych postaw cechujących się szacunkiem do przyrody. Projekt „Aktywnie w lesie i o lesie” był tego żywym i aktywnym przykładem. Budowanie postaw szacunku do rodzimej przyrody to jeden z ważnych priorytetów w działalności leśników. Jesteśmy i czujemy się odpowiedzialni za to, by młode pokolenia Polaków poznawały zasoby przyrodnicze regionów, w których mieszkają. Zrównoważony rozwój to coś więcej niż ekologia – to alternatywne podejście do środowiska naturalnego degradowanego przez współczesną cywilizację. Poprzez ten projekt możemy śmiało stwierdzić, że przybliżyliśmy dzieciom i młodzieży wartość naturalnego środowiska oraz ideę dbałości o jego stan. Człowiek żyje w tym środowisku, zaś otoczenie wpływa na jego samopoczucie i zdrowie, stąd troska o jego stan powinna być bliska nie tylko nam leśnikom, lecz wszystkim mieszkańcom regionu i Polski.” – Jacek Pomykała (Członek Zarządu Stowarzyszenia „Leśnicy dla Polski”)

Dodaj komentarz

Close Menu