70-lecie Koła Łowieckiego “Sokół” nr 25 Zdziłowice.

70-lecie Koła Łowieckiego “Sokół” nr 25 Zdziłowice.

Koło Łowieckie „ SOKÓŁ” nr 25 Zdziłowice obchodziło dnia 17.06.2018 r. jubileusz 70-lecia działalności. Uroczystość  rozpoczęła się zbiórką na placu kompleksu sportowego w Batorzu, skąd wszyscy zebrani  na czele orkiestry dętej i sztandarów przemaszerowali do kościoła , gdzie została odprawiona msza  w intencji myśliwych.  Mszę odprawili: Proboszcz parafii Batorz Ks. Władysław Szyszka oraz  proboszcz parafii Błażek ks. Robert Kusiak.  Podczas uroczystości sztandar koła został udekorowany Najwyższym odznaczeniem tj. Medalem Zasługi Łowieckiej „ZŁOM„. Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Warszawie uhonorowała zasłużonych członków koła Medalami Zasługi Łowieckiej.

Złoty Medal otrzymał  Ryszard Lewandowski natomiast brązowe otrzymali : Michałek Sylwester, Wroński Waldemar, Widz Andrzej, Łukasik Andrzej i Gajór Stanisław. W imieniu Kapituły Odznaczeń Łowieckich  dekoracji dokonał Marian Tatara członek Naczelnej Rady Łowieckiej i Robert Bąk Łowczy Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu. Wręczono również medale  Zasłużony dla Okręgu  dla Kolegów:  Michałek Waldemar, Łukasik Andrzej, Michałek Henryk,  Sosnówka Krzysztof, Zyśko Kazimierz, Jakubiec Mariusz, dekoracji dokonali Tadeusz Jabłoński Przewodniczący Okręgowej Rady Łowieckiej w Tarnobrzegu wraz z byłym Łowczym okręgowym Janem Czubem.

Powstałe Koło w 1948 roku prowadzi gospodarkę łowiecką w trzech obwodach położonych na terenie powiatu janowskiego o łącznej powierzchni 17.759 tys. Hektarów. Do koła należy 72 myśliwych. Są wśród nich prawdziwi weterani myślistwa, około 60 % stanowią rolnicy. W Krzemieniu znajduje się domek myśliwski należący do koła. Koło poza polowaniami zajmuje się: analizą bieżącej sytuacji w  łowiskach, realizacją prac na rzecz koła, analizą planu hodowlanego, zakupem  i zagospodarowaniem pasz na okres zimy, przestrzeganiem etyki myśliwskiej, organizacją zawodów strzeleckich, organizacją spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną oraz władzami samorządowymi itp. Wśród gości w uroczystości uczestniczyli.: Jan Czaja Dyrektor Biura poselskiego Posła na Sejm RP Jerzego Bieleckiego, władze powiatu janowskiego z Przewodniczącym Rady Powiatu  Stanisławem Sową i V-ce Starostą Antonim Kulpą,  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Janowie Lubelskim Anna Śmit, Dyrektorzy Szkół Publicznych  w Batorzu Zenona Jakubaszek i w Błażku Bożena Jaworska, Wójt Gminy Batorz Henryk Michałek, Nadleśnictwo Janów Lubelski reprezentował Zastępca Nadleśniczego Bartłomiej Kosiarski. Wcześniej wymienione władze Naczelnej Rady Łowieckiej  i Okręgu  w Tarnobrzegu. Ponadto uczestniczyli również prezesi i łowczowie z ościennych kół łowieckich.

Uroczystości uświetniała orkiestra dęta z Batorza oraz  zespół sygnalistów  Raróg kierowany przez Teresę Sibigę. Obchodom jubileuszowym  towarzyszyła impreza „ Dni rodzicielstwa zastępczego 2018, której organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim.                    W czasie imprezy były pokazy sokolnicze oraz grupy rekonstrukcyjno – historycznej im. Płk. Tadeusza Zieleniewskiego.

Słowa podziękowania zostały skierowane do Pasła, starosty janowskiego, wójtów, dyrektorów szkół leśników za dobrą współpracę w zakresie ochrony środowiska i pomnażanie kultury łowieckiej oraz integrację z mieszkańcami na terenie działalności koła.  Podziękowano też władzom Okręgu Łowieckiego w Tarnobrzegu, zarówno obecnym na czele z łowczym kolegą Robertem Bąkiem jak i poprzedniej Okręgowej Radzie Łowieckiej z jej przewodniczącym Tadeuszem Jabłońskim i byłemu Zarządowi Okręgowemu  z przewodniczącym Janem Czubem. Podkreślono dobrą współpracę z leśnikami  i policją.  Piękną oprawę tej uroczystości przygotowała Pani Teresa Michałek – dyrektor GOK w Batorzu oraz Dyrektor PCPR w Janowie Lubelskim Pani Anna Śmit w zakresie „DNI RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO”.  Były także zorganizowane konkursy, gry i zabawy dla dzieci, przejażdżki konno wierzchem i bryczką. Wszyscy uczestnicy  zostali poczęstowani gulaszem i kiełbaskami z grilla przygotowanymi przez kolegów myśliwych i pracowników PCPR w Janowie Lubelskim.

 

Imprezą towarzyszącą były obchody ,,Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2018” zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, której celem było promowanie i rozpowszechnianie idei rodzicielstwa zastępczego. Do udziału  we wspólnej zabawie zostały zaproszone rodziny zastępcze wraz z wychowankami pochodzące z powiatu janowskiego, a także kandydaci będący w trakcie szkolenia do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Uroczystość była okazją do podziękowania rodzinom zastępczym za całokształt pracy oraz złożenia życzeń i słów uznania za ofiarowane dzieciom opieki, bezpieczeństwa, zrozumienia   i miłości przez Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim Panią Annę Śmit. Ponadto rodziny zastępcze zostały obdarowane upominkami, a wszyscy obecni mogli poczęstować się napojami, domowymi wypiekami, które zostały przygotowane przez Dom Pomocy Społecznej ,,Barka” w Janowie Lubelskim. Zorganizowana impreza plenerowa była okazją do tego, aby wszystkie dzieci bez względu na sytuację życiową przez którą znalazły się w pieczy zastępczej mogły zintegrować się przez wspólne spędzenie czasu i zabawę min.: wspólne grillowanie, pokaz sokolniczy, przejażdżki konno wierzchem lub           w bryczce, malowanie twarzy, gry i zabawy.

Spotkanie nie odbyłoby się bez pomocy ludzi wielkiego serca, którzy wnieśli duży wkład   w organizację imprezy. Z tego miejsca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim składa serdecznie podziękowania dla Grupy Rekonstrukcyjno-Historycznej Pułkownika Tadeusza Zieleniewskiego z Majdanu Obleszyce, Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu ,,Magma” Maria Myszak oraz F.H.U.P Piekarnia Ciastkarnia DIWAL. Jako organizator akcji jesteśmy dumni, że otaczają nas ludzie którzy nie pozostają obojętni na potrzeby innych i możemy liczyć na ich wsparcie. To dzięki waszemu zaangażowaniu dzieci z rodzin zastępczych mogły spędzić piękne chwile i zachować niezapomniane wrażenia.

Darz Bór

Konrad Łukasik

Dodaj komentarz

Close Menu