👉👏👏👏🎄Rekord myśliwskiej paczki🎄👏👏👏👈 ZIELONY MIKOŁAJ – czyli „Myśliwska Paczka” w Okręgu Tarnobrzeskim.

👉👏👏👏🎄Rekord myśliwskiej paczki🎄👏👏👏👈 ZIELONY MIKOŁAJ – czyli „Myśliwska Paczka” w Okręgu Tarnobrzeskim.

ZIELONY MIKOŁAJ – czyli „Myśliwska Paczka” w Okręgu Tarnobrzeskim.
Myśliwi z Komisji Edukacji przy ZO PZŁ w Tarnobrzegu: Aneta Rybińska – Nowak oraz Dawid Szymański odwiedzili Piknik Bożonarodzeniowy w Opatowie, podczas którego wręczyli dzieciom 140 paczek pełnych słodkości. Również i w miejscowości Iwaniska dzieci i młodzież otrzymała 30 paczek od Zielonego Mikołaja.
Na zaproszenie Stowarzyszenia Pszczelarzy „Miodna” Zieloni Mikołaje wzięli udział w świątecznym spotkaniu z dziećmi, gdzie również obdarowano 30 dzieci paczkami pełnymi niespodzianek.
„W tym roku również pomogli nam myśliwi z zagranicy: Antonio Carlo Fusconi z Włoch, Alexandre Magliona i Kostyantyn Magliona z Drohobycza na Ukrainie. Mówią o nas „Zieloni Mikołaje”. Przy okazji wręczania paczek razem z koleżanką Anetą prowadziliśmy bardzo wiele rozmów z opiekunami dzieci na temat roli łowiectwa. Odwiedziliśmy domy dziecka, domy opiekuńczo-wychowawcze , koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia. Często nasi rozmówcy stwierdzali, że telewizja niesprawiedliwie ocenia myśliwych, gdyż o takich inicjatywach jak ta nikt nie mówi w mediach. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować sponsorom Myśliwskiej Paczki. Należą do nich:
– Powiatowi Opatowskiemu ze starostą Tomaszem Stańkiem na czele, Burmistrzowi Opatowa Grzegorzowi Gajewskiemu, Wójtowi Gminy Obrazów Krzysztofowi Tworkowi, Stowarzyszeniu MIODNA, hurtowni SANGROW Sp.z.o.o, Biurze Podróży STER Ostrowiec Świętokrzyski, Biurze Podróży DARTUR Opatów, Restauracji HARASZO w Kielcach, naszej zaprzyjaźnionej fotografce Aleksandrze Iskrze oraz firmie remontowo – budowlanej DAMILO. Paczek w tym roku rozdaliśmy pół tysiąca. „
Darz Bór
Dawid Szymański

Dodaj komentarz

Close Menu