❗️ROCZNE PLANY ŁOWIECKIE 2020/2021 – PROCEDOWANIE❗️

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu informuje, że w związku z procedurami związanymi z opiniowaniem i podpisywaniem Rocznych planów łowieckich na sezon łowiecki 2020/2021 tutejszy Zarząd przejmie na siebie zobowiązanie reprezentowania kół łowieckich podczas opiniowania rocznych planów łowieckich przez Izbę Rolną oraz ich zatwierdzania przez Nadleśnictwa. W gestii kół łowieckich będzie natomiast zaopiniowanie rocznych planów łowieckich przez wójtów/burmistrzów/prezydentów oraz właścicieli obrębów hodowlanych gospodarstw rybackich o ile jest to wymagane.
Po uzyskaniu opinii przez wójta/burmistrza/prezydenta oraz ewentualnie właściciela obrębu hodowlanego gospodarstwa rybackiego roczny plan łowiecki dla danego obwodu łowieckiego należy dostarczyć do tutejszego Zarządu Okręgowego, który podejmie dalsze, stosowne kroki w celu jego dalszego opiniowania i zatwierdzania.
W przypadku planów dla obwodów łowieckich, w których populacja jelenia jest znacząca, zaleca się wcześniejsze konsultacje planu pozyskania tego gatunku z Nadleśnictwem, na którego terenie realizowany będzie plan. Pozwoli to usprawnić procedowanie rocznych planów łowieckich.
Nieprzekraczalny termin dostarczenia planów do Zarządu Okręgowego
w Tarnobrzegu upływa w dniu 16 marca 2020 r.

Darz Bór!

Dodaj komentarz

Close Menu